CAMERA STUFF WISHLIST

RED REIDING HOOD: CAMERA GADGETS WISHLIST + TIPS PHOTOGRAPHY STREETSTYLE FASHION BLOGGER

1. Nikon D800 body (available at Bol.com)
2. Nikon 50mm f1.4 lens (available at Bol.com)
3. Light Craft Workshop Fader ND MK II 52 mm (available at cameranu.nl)
4. Nikon HR-2 lens hood (available at Bol.com)
5. Cam Caddie Scorpion (available at Amazon)

[dutch]

Ik ben best tevreden met mijn foto’s, hoor. Maar het kan natuurlijk altijd beter! Daarom deel ik vandaag met jullie mijn camera gadgets verlanglijstje inclusief uitleg. Stiekem ook omdat ik 7 mei jarig ben en ik hier misschien wel iemand mee kan ‘inspireren’, wink wink.

1. Ik ga beginnen met het meest onrealistische, een compleet nieuwe body, namelijk een Nikon D800 body. Ik heb nu namelijk een Nikon D90, wat op zich een mooi ding is, maar dit is een zogenaamde crop-camera. De Nikon D800 is een full-frame camera. Dit is natuurlijk niet de enige full-frame camera die verkrijgbaar is, maar mijn blog crush Cindy van COTTDS heeft mij verteld dat ze een Nikon D800 gebruikt en hier heel tevreden mee is. Ik vind haar foto’s altijd prachtig, dus vandaar mijn ‘keuze’ (als ik er het geld voor heb) voor de Nikon D800. Waarom ik een full-frame camera wil? Vooral vanwege deze twee (voor mij) belangrijke plusplunten: De achtergrond is makkelijker onscherp te maken (dit vind ik heel belangrijk voor mijn outfit foto’s) en je hebt minder last van ruis. Dit laatste is vooral interessant als je ‘s nachts wil fotograferen. Dit heb ik eens gedaan en ik vond het resultaat best gaaf, maar ik stoorde me enorm aan de grote aanwezigheid van ruis. Om die reden heb ik het niet nog eens geprobeerd.

“Met een full-frame camera is de achtergrond makkelijker onscherp te maken.”

2. Daarnaast zou ik echt heel graag een Nikon 50mm f1.4 lens willen hebben. Nu gebruik ik altijd een 50mm f1.8 lens. Hoe lager het getal achter de f, hoe waziger je de achtergrond kan krijgen (dit effect noem je bokeh). De f staat voor diafragma en wanneer het getal lager is, wil dit zeggen dat het diafragma hoger is. Wellicht een beetje verwarrend, dus ik dacht misschien wel handig om even te noemen. Dit is dus tegelijkertijd een mini fotografie klasje, haha! Ook verwarrend is dat wanneer de achtergrond waziger is, je spreekt van minder scherptediepte en niet van meer schertptediepte.

3. Als je je diafragma zo hoog hebt staan, heb je echter ook veel kans op overbelichting. Dit is dan ook een bekend probleem bij mij (en waarschijnlijk ook bij mede bloggers) en hier wil heel graag vanaf. Een makkelijke oplossing zou natuurlijk zijn kiezen voor een minder hoog diafragma (dan laat je namelijk minder licht binnen), maar dat is voor mij geen optie, omdat daarmee de wazige achtergrond teniet wordt gedaan. Daarom probeer ik bij extreem zonnige dagen vaak de schaduw op te zoeken, maar dit is niet altijd even makkelijk. Daarnaast zie ik vaak prachtige plekjes in de zon waar ik zo graag mijn outfit foto’s had willen maken. Zonde! Op het internet vond ik hier echter een oplossing voor: Een grijsfilter (in het Engels een ND, oftewel Neutral Density, filter). Een grijsfilter reduceert het licht dat binnenvalt en werkt dus eigenlijk als een soort zonnebril. Met zo’n grijsfilter kan je dus met veel licht toch bij een volle lensopening foto’s maken met weinig scherptediepte (een maximaal haalbare wazige achtergrond dus). Het liefst zou ik de Light Craft Workshop Fader ND MK II 52 mm (deze past op mijn 5 mm f1.8 lens) willen hebben. Bij deze kan je namelijk per gelegenheid (bijvoorbeeld bij superfel licht of iets minder fel licht) de verduisteringsfactor (oftewel hoe donker de glazen van deze zogenaamde zonnebrillen zijn) aanpassen. Dat lijkt me heel handig!

“Een grijsfilter werkt als een zonnebril voor je lens, handig tegen overbelichting!”

4. Een ander middel om overbelichting tegen te gaan is een zonnekap. Eigenlijk een echte musthave en ik snap dan ook niet waarom ik deze nooit heb aangeschaft. Zo’n lenskap is ook helemaal niet zo duur, dus die ga ik zeer binnenkort zeker aanschaffen. Hopelijk maakt dit al veel verschil! Ik heb mijn oog laten vallen op de Nikon HR-2 zonnekap, omdat deze geschikt is voor mijn 50mm f1.8 lens.

5. Tot slot zou ik ook graag een steadicam willen hebben, dit wordt gebruikt om niet schokkerige beelden te krijgen wanneer je filmt. Heel handig, aangezien ik vaker outfit videos wil maken. Daarvoor kan je natuurlijk een statief gebruiken, maar deze moet de hele tijd op één plaats staan, waardoor je niet met de camera kan bewegen. Met de steadicam is dit verleden tijd, dit was altijd een vrij grote stellage die alleen professionals met zich meedroegen, maar er zijn nu ook lichtere varianten voor amateurs verkrijgbaar. Ik heb mijn oog laten vallen op de Cam Caddie Scorpion. Jammer genoeg heb ik echter nog geen Nederlandse winkel gevonden die deze verkoopt (wel verkrijgbaar bij het Amerikaanse Amazon), dus als iemand die wel heeft gevonden: Graag even delen!

Deze vijf camera gadgets zou ik dus maar wat graag in mijn bezit willen hebben, maar ik heb nog geen één ervan daadwerkelijk gebruikt. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen: Heeft één van jullie één van deze camera gadgets wel eens gebruikt?

 

[english]

I’m pretty satisfied with my photos, but they can become much better. That’s why I’m sharing my camera gadgets wishlist including explanation with you today. Secretly because it’s my birthday may 7th and maybe I can ‘inspire’ some one with this, wink wink.

1. I’m going to kick off with the most unrealistic one, a complete new camera body: a Nikon D800 body. I’ve got a Nikon D90 now, which is pretty good, but it’s a so-called crop-camera. The Nikon D800 is a full-frame camera. This obviously isn’t the only full-frame camera available, but my blog crush Cindy from COTTDS uses this one as pretty satisfied. I always love her photos, so that explains my ‘choice’ (If if had the money) for the Nikon D800. Why I want a full-frame camera? Mostly because of these two (for me) important advantages: The background gets blurred easier (this is very important aspect for my outfit photos) and it reduces noise. That last thing is especially interesting when you want to shoot at night. I once did this and I quite liked the result, but I got bothered by the enormous amount of noice. That’s why I never tried it again.

“A full-frame camera allows you to get a blurrier background.”

2. Next to that I’d love to own a Nikon 50mm f1.4 lens. I now use the 50mm f1.8 lens. The lower the number next to the f, the blurrier your background can get (this effect is called bokeh). The f stands for diaphragm and when the number is lower, the diaphragm is higher. A bit confusing maybe, so I thought it would be worth a mention. So this is a mini photography class at the same time, haha. Also confusing is that when the background is blurrier, the depth of field is lower in stead of higher.

3. If you’re diaphragm is set this way, there’s a high chance of overexposure. This is a very well-known problem to me (and other bloggers) and I’d like to get rid of it. An easily solution would be to opt for a less high diaphragm (since this exposes less light to your camera), but this is not an option to me, since I’ll lose the blurry background by doing this. That’s why I try to look for the shade during sunny days, but that isn’t always easy. Plus I often see beautiful sunny places where I’d love to take my outfit pictures. Such a waist. I found a solution on the internet though: A Neutral Density filter (also called ND filter). A ND filter reduces the incoming light, it works like sunglasses. Using a ND filter you can still make photos with low depth of field with much light and a fully opened lens. I’d love to get my hands on the Light Craft Workshop Fader ND MK II 52 mm (this one fits my 5 mm f1.8 lens). This one allows you to adjust the darkness of the filter to different circumstances. Sounds handy to me!

“A ND filter works as sunglasses for your lens, very convenient to prevent overexposure.”

4. An other way to prevent overexposure is by using a lens hood. It’s quite a musthave and therefore I honestly don’t understand why I never bought one. It’s not that expensive, so I’m going to buy one very soon. I hope this already makes the difference! I’d like to own the Nikon HR-2 lens hood, since it’s suitable for my 50mm f1.8 lens.

5. Last but not least I’d like to have a steadicam, which is used to prevent shaky images when filming. Very handy, since I’d like to make outfit videos more often. Of course you can use a tripod, but it inhibits you from moving the camera. The steadicam is THE solution to this porblem. I got my eyes on the Cam Caddie Scorpion. Unfortunately I didn’t find a Dutch store that sells them yet (it is available at Amazon), so if someone did find it: Please do tell!

I would love to own these five camera gadgets, but I don’t actually try any of them yet. So I’m dying to hear your experiences: Did you ever use one of these camera gadgets?

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

11 comments