BLOG BIZZ / 6X HOW TO GET PEOPLE TO VISIT YOUR BLOG

Tips how to get people to visit your blog fashion blogger macbook

Photo via sarahsarna

[dutch]

Natuurlijk blog je omdat je het gewoonweg leuk vindt om te bloggen, maar het krijgen van meer bezoekers, oftewel verkeer, maakt het bloggen toch net wat leuker. Bovendien hoop je natuurlijk ook anderen te inspireren met je blog. Daarnaast zullen meer bezoekers ervoor kunnen zorgen dat je uiteindelijk geld kan gaan verdienen met je blog en dat je ook uitgenodigd wordt voor die leuke blogger events. Daarom deel ik vandaag uit eigen ervaring zes tips met jullie om bezoekers naar je blog te trekken.

1. Plaats reacties op andere blogs
Laat comments achter op andere blogs, maar wordt geen spammer. Wat ik daarmee wil zeggen is dat het uit den boze is om overal een reactie zoals ‘Leuk. Volg mij en ik volg terug.’ die je onder de kopieer-plak functie hebt te plaatsen. Dit staat onpersoonlijk, onbeschoft en bovenal zielig: Immers als je moet bedelen om volgers zal je blog het lezen wel niet waard zijn, toch? Dit zorgt er dan ook voor dat mensen juist níet op je blog willen kijken. Zorg altijd dat je iets zegt wat echt betrekking heeft op het artikel waarop je reageert en spendeer hier meer dan één woord aan. Één zinnetje is al genoeg, zolang je maar laat merken dat je het artikel echt gelezen/bekeken hebt. Overigens zijn de meningen verdeeld over het achterlaten van een linkje in je reactie. Ikzelf vind dit geen probleem, zolang het maar bij één blijft en zolang je ook echt wat te zeggen hebt. Dit doe ik zelf ook op andere blogs, maar kijk er dus niet raar van op als iemand het niet prettig vindt dat jij een link naar je blog in je reactie plaatst. Zorg ook dat je je aanmeldt bij gravatar en een foto uploadt, hierdoor worden je reacties op wordpress blogs voorzien van een foto, wat de kans dat jij wordt aangeklikt vergroot.

2. Deel je outfits op fora
Deel je outfits (of beauty tips) op fora met daarvoor bestemde topics en zet een link naar je blog in je handtekening (een tekst die automatisch onder elk bericht dat je plaatst verschijnt). Het wordt namelijk vaak niet door de moderators en mede forumers gewaardeerd als je mensen in je bericht zelf verwijst naar je blog. Twee bekende fora waar veel Nederlandse (en sommige Belgische) bloggers actief zijn, zijn ELLEgirltalk en het Girlscene forum. Wel wil ik even waarschuwen dat mensen op fora behoorlijk hard tegen elkaar kunnen zijn en je daar dus wel tegen moet kunnen. Bij het Girlscene forum valt dat nog wel mee, maar bij ELLEgirltalk kan er soms behoorlijk gekat worden en dat kan soms, zeker als je nog niet zoveel zelfvertrouwen hebt, zeer doen. Ik wil je niet bang praten, maar het is wel iets waar rekening mee dient te houden. Maar onthoud wel: Haters make you famous! Als je eens het pispaaltje bent en iedereen het over je hebt, is iedereen wel opeens heel nieuwsgierig naar je blog en krijg je opeens heel veel verkeer (ik spreek uit ervaring). Zo kan je het dus ook bekijken. Ik wil niet zeggen dat het allemaal positieve aandacht is, maar toch. Ik zit eraan te denken om volgende week (of de week erna) een artikel te wijden aan het onderwerp ‘Hoe om te gaan met negativiteit’, omdat ik uit ervaring weet dat dit soms best lastig is, maar ik heb geleerd hoe je ermee om moet gaan. Hebben jullie behoefte aan een zo’n artikel?

3. Pin je foto’s direct vanaf je site op Pinterest
Hierdoor blijft jouw blog de bron op welke mensen terecht zullen komen als ze op Pinterest jouw foto aanklikken. Erg fijn als deze vaak gerepind wordt! Zo krijg ikzelf ook best veel verkeer via Pinterest, vooral de foto’s uit mijn tattoo inspiratie post van een flinke tijd geleden doen het goed. Deze foto is bijvoorbeeld al 258 keer gerepind. Dit is dan ook één van mijn best bekeken blog posts. Maak het jezelf makkelijk door hiervoor de speciale Pin It-knop te gebruiken.

4. Wees actief op instagram
Instagram is op dit moment waarschijnlijk het populairste sociale medium, wat erg begrijpelijk is: Een foto zegt immers meer dan duizend woorden. Plaats de foto’s van je blog op instagram en verwijs je volgers naar je blog. Helaas kan je geen hyperlinks (een klikbare link) plaatsen onder foto’s, maar wel in je bio. Zet daarom bij elke outfit foto die je plaatst iets in de trant van ‘Visit my blog (link in bio) for more photos of this look.’. Natuurlijk heb je wel genoeg volgers nodig op instagram om instagram een goede verkeersbron naar je blog te laten zijn. Tips over hoe je meer instagram volgers kan krijgen vind je hier (een artikel waar al veel mensen iets aan hebben gehad).

5. Zorg ervoor dat Google je vindt
Schrijf over onderwerpen waarvan je verwacht dat veel mensen erop zoeken en geef je posts bijpassende tags mee. Wist je dat je ook je foto’s tags kon meegeven? Dit wordt ‘alt tag’ genoemd. Als je bij wordpress een foto toevoegt zie je als je op foto bewerken klikt onder titel ‘alt text’ of ‘alternate text’ staan, voer hier een aantal relevante zoekwoorden in. Maak je alt tag echter niet te lang, hier houdt Google niet van. Wil je meer weten over hoe je beter kan scoren op Google? Zoek dan eens op SEO tips, wat staat voor Search Engine Optimization.

6. Probeer op een frequente basis een stukje te schrijven voor een nieuwswebsite
Vraag eens of je (gratis natuurlijk) wekelijks (of twee wekelijks) een stukje mag schrijven voor een nieuwswebsite die aansluit bij jouw blog en waarin je mag verwijzen naar je blog. Zo creëer je een win-win situatie: Content voor hen en verkeer voor jou. Zo schrijf ik bijvoorbeeld wekelijks een stukje voor StyleToday wat mij soms best veel verkeer oplevert.

Natuurlijk wil je ook dat die bezoekers vaker op je blog komen en niet meteen wegklikken, daarvoor zijn mooie foto’s belangrijk (klik hier om uit te vinden hoe je de perfecte outfit foto’s maakt) en een strak thema (klik hier voor zeven mooie wordpress thema’s)

[english]

Of course you blog because you simply like to blog, but getting more visitors/traffic makes blogging even more fun. And of course you hope to inspire other with your blog. Next to that getting more visitors can make your blog monetizable and get you invited to those cool blogger events. That’s why I’m sharing six ‘how to get people to visit your blog’ tips from my own experience with you.

1. Comment on other blogs
Leave comments on other blogs, but don’t become a spammer. What I mean by that is that it’s absolutely not done to leave a comment like ‘Nice. Follow me, follow back.’ which you got copy-pasted everywhere. It looks impersonal, rude and moreover pathetic: If you’ve got to beg for followers your blog might not be worth reading, right? Always make sure you say something which really as regards to the article you’re leaving a comment for and spend more than just one word on this. One sentence can be enough, as long as you show you actually read/viewed the article. The opinions on whether you can leave your blog link in a comment are very divided. I personally don’t think this is a problem, as long it’s no more than one link and as long you really got something to say as well. I leave comments with a link back to my blog on other blogs as well, but know that not everybody appreciates it when you do this. Also make sure to get a gravatar account and upload a photo. By doing so your comments on wordpress blog will be provided with a photo, which enhances the chance people will click on you.

2. Share your outfits on fora
Share your outfits (or beauty tips) on fora with appropriate topics (like what are you wearing today) and put a link to your blog in your autograph (a text which appears underneath every message you place). Moderators and fellow forumers usually don’t really appreciate it when you link to your blog in a post. Two well-known fora where many Dutch (and some Belgium) bloggers are active, are ELLEgirltalk and the Girlscene forum. I do want to warn you that people on fora can be pretty mean to each other and you have to be able to handle that. The Girlscene forum isn’t that bad, but at ELLEgirltalk people can really snap at other people, which can be quite hurtful, especially when you don’t have a lot of confidence (yet). I don’t want to scare you, but it is something to take in consideration. But always remember: Haters make you famous! If you happen to be the chosen one to be picked one and everybody’s talking about you, people will be very curious to your blog and all of the sudden you’ll get a lot of traffic (I’m talking out of experience). So that’s one way to look at it. I’m not saying it’s all positive attention, but still. I’m thinking about doing an article dedicated to the subject ‘How to deal with negativity’ next week (or the week after that), since I know out of experience how hard this can be, but I learned to deal with it eventually. Would you like to read such an article?

3. Pin your photos directly from your site on Pinterest
This way your blog will remain the source on which people will land when they click your photo on Pinterest. This is especially awesome when your photos get repind a lot. I get quite a lot of traffic from Pinterest, especially the photos from my tattoo inspiration post from quite a while ago are doing great. This photo for example got repind 258 times. Make it easy for yourself by using the special Pin It-button.

4. Be active on instagram
Instagram is probably the most popular social medium at the moment, which is very understandable: A photo tells more than thousand words. Upload the photos of your blog on instagram and redirect your followers to your blog. Unfortunately you can’t place hyperlinks (a clickable link) underneath photos, but you can place a hyperlink in your bio. That’s why you should place something like ‘Visit my blog (link in bio) for more photos of this look.’ underneath every photo you upload. Of course you do need enough followers on instagram to make instagram a good traffic source for your blog. Tips on how to get more instagram can be found here (an article which already helped out many people).

5. Make sure Google finds you
Write about subjects of which you think many people will look for and give your post matching tags. Did you know you could give your photos tags as well? This is called ‘alt tag’. If you upload a photo on wordpress and click to edit the photo you’ll see ‘alt text’ or ‘alternate text’ right underneath title. Add a couple of relevant searchwords. Don’t make your alt tag to long though, Google doesn’t like this. Want to know more about how to score better on Google? Try searching for SEO (Search Engine Optimization) tips.

6. Try to write articles for a news website on a regular base
Ask if you can write an article every week (or every two weeks) for a news website which corresponds to your blog’s subject and in which you’re allowed to link back to your blog. This way you create a win-win situation: Content for them and traffic for you. I for example write an article for StyleToday every week which gives me quite a lot of traffic.

Of course you want those visitors to return to your blog and not to immediately go away, that’s why good pictures (click here to find out how to take the perfect outfit photos) and a clean theme (click here for seven great wordpress themes) are important.

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

 

40 comments