BLOG BIZZ / HOW TO GROW ON INSTAGRAM

RED REIDING HOOD: Tips how to grow on instagram fashion bloggers tutorial[dutch]

Een nieuwe categorie op de blog: Blog Bizz. Over de jaren heen is mijn blog, welke nu iets langer dan drie jaar bestaat, enorm gegroeid en heb ik ook heel veel geleerd. Toen ik begon wist ik eigenlijk nog niets en maakte ik foto’s in de achtertuin met mijn compact cameraatje. Het ging toch immers om de outfit? Na-ah: Het gaat ook om de kwaliteit van de foto’s en hoe je er opstaat. Maar dan is er nog een punt: Waar haal je toch die bezoekers vandaan? Oftewel, hoe zorg je dat je gevonden wordt? Ik kan me voorstellen dat een aantal van mijn lezers zich dit ook afvragen en omdat ik indertijd graag had gewild dat iemand me dit had verteld, heb ik besloten om deze persoon voor jullie te zijn. Met de categorie Blog Bizz, waarvan elke vrijdag een nieuwe post zal verschijnen, wil ik jullie helpen jullie blog te laten groeien. Natuurlijk is er (helaas) niet één manier om te garanderen dat je blog zal groeien, maar er zijn wel heel veel dingen die daar zeker aan bij kunnen dragen. Eén van die dingen is social media (ook adverteerders vinden dit steeds interessanter) en vandaag ga ik het over één van die media specifiek hebben: Instagram. Instagram is tegenwoordig namelijk misschien wel de populairste vorm van social media. Helaas doen linkjes onder foto’s het niet (dezen zijn niet klikbaar), maar wel kan je je volgers met bijvoorbeeld de woorden ‘link in bio’ verwijzen naar je bio waarin je wel een klikbare link kan plaatsen. Een beetje omslachtig, maar als je maar genoeg volgers hebt kan dit zeker voor verkeer naar je website zorgen.

Zelf ben ik nog niet supergroot op instagram (@RedReidingHood), ik heb terwijl ik dit artikel type 3.084 volgers, maar ik groei de laatste paar weken wel enorm hard. Ik vermoed dat dit komt doordat ik op de explore page heb gestaan. Ik weet niet zeker of ik daar heb gestaan (volgens mij zie je dat zelf niet), maar ik heb op een aantal foto’s wel meer dan 1.000 likes, wat echt uitzonderlijk veel is. Toen ik al die likes kreeg (ik kreeg er opeens heel veel achter elkaar) kreeg ik er ook superveel nieuwe volgers bij. Dus eigenlijk is de beste tip die ik jullie kan geven: Zorg dat je op de explore page komt. Maar hoe kom je dan op die explore page? Daar is niet één verklaring voor te geven, maar het schijnt te maken te hebben met hoelang je al op instagram zit, hoe actief je zelf bent en ja: Hoe populair je zelf bent. Dat brengt mij op de eigenlijke vraag die ik vandaag voor jullie wil beantwoorden: ‘Hoe groei je op instagram?’, oftewel ‘Hoe krijg je meer volgers op instagram?’. De volgende tips zouden daarbij kunnen helpen:

 • Like en reageer op andere foto’s
  Wat ik meestal doe is klikken op foto’s die ik leuk vind en vervolgens een aantal mensen aanklikken die hierop hebben gereageerd of geliked en vervolgens een stuk of zes foto’s van hen liken (en eventueel reageren). Als je hier een beetje handig in wordt kan dit best snel en maak je er een gewoonte van op dit iedere dag een paar keer te doen. Zorg er overigens wel voor dat er een kans is dat ze je gaan volgen. Iemand met 10.000 volgers zou je namelijk niet snel gaan volgen, maar iemand met minder dan 200 volgers wel. De kans dat ze je volgen is natuurlijk ook groter als ze geïnteresseerd zijn in het onderwerp van jouw feed. In mijn geval zijn dat fashion en mezelf, ik maak tegenwoordig namelijk veel selfies. Ik like daarom ook de foto’s van mensen die hebben gereageerd/geliked op een fashion gerelateerde foto van een andere (grote) instagrammer. En eerlijk is eerlijk: Degenen die vooral geïnteresseerd zijn in mijn selfies zijn mannen. Als ik foto’s van mannen like is de kans 99% dat ze me gaan volgen en ook al zijn ze niet echt geïnteresseerd in mijn blog, ze helpen me wel op een makkelijke manier mijn volgers aantal op instagram omhoog te krijgen en reageren vaak trouw op mijn foto’s. Het zijn dan wel comments zoals ‘hot’ en ‘sexy’ et cetera, maar who cares. Het helpt me wel op een gemakkelijke manier te groeien, dus waarom niet?
 • Probeer als eerste te reageren op foto’s van populaire instagrammers
  Er zijn namelijk veel mensen die jouw naam dan voorbij zien komen en de kans dat ze dan doorklikken naar jouw profiel is groter dan wanneer je de honderdste persoon bent die reageert.
 • Gebruik hashtags
  Ik merk dat ik meer likes krijg wanneer ik hashtags gebruik. Probeer uit te vinden welke hashtags voor jou werken. Ik gebruik bijvoorbeeld vaak hashtags zoals #ootd, #streetstyle, #fashionblogger en de merken die ik draag (wellicht regrammen deze merken jou foto wel). En voor selfies, hoe narcistisch ook (het doel heiligt de middelen, toch?), gebruik ik hashtags zoals #beautifulgirl, #pretty et cetera.
 • Plaats selfies
  Tegenwoordig maak ik veel meer selfies dan voorheen en het helpt echt. Mensen vinden het nou eenmaal leuker om personen te zien, dan de zoveelste ‘foodporn’ foto. Doe wel je best om er een beetje leuk op te staan; mensen volgen nou eenmaal graag mooie mensen. Neem bijvoorbeeld Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi, 1,33 miljoen volgers), wie bijna alleen maar foto’s van zichzelf plaatst. Ze is dan ook een plaatje om te zien en ik denk zeker dat haar geweldige looks (naast haar stijlgevoel en leuke tripjes) zeker hebben bijgedragen aan het feit dat ze zoveel volgers heeft.
 • Zorg voor een stijlvolle feed
  Minimalistische instagram feeds zijn heel populair. Laat nieuwe dingen bijvoorbeeld zien op een witte achtergrond, orden je eten, plaats inspiratiefoto’s en quotes: Allemaal in dezelfde minimalistische stijl. Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alles heel lieflijk te maken: Dus veel roze en hartjes. Zorg in ieder geval voor consistentie.
 • Plaats alleen kwalitatieve foto’s
  Eigenlijk spreekt dit voor zich, maar ik zeg het toch nog voor de zekerheid: Niemand vindt het leuk om naar blurry en overbelichte plaatjes te kijken. Gebruik geen flits als je foto’s van je eten maakt, dit ziet er best wel vies uit ;)
 • Werk samen met andere instagrammers
  Als je bijvoorbeeld bevriend bent met andere fashion bloggers kan je ze eens vragen of ze een foto van één van jouw outfits ‘ter inspiratie’ willen plaatsen en jou hier uiteraard in noemen (echt noemen in de beschrijving met een ‘@’, taggen werkt niet zo goed). Natuurlijk doe jij hetzelfde voor hen terug. Eigenlijk heb ik dit zelf nog niet gedaan, maar het staat zeker op mijn ‘to-do’ list. Je kan natuurlijk ook als je elkaar eens tegenkomt op een event samen op de foto gaan en elkaar noemen.
 • Wees actief
  Daarmee bedoel ik dat je genoeg foto’s (minimaal een stuk of zes per dag) moet plaatsen om nog op te vallen. Je bent namelijk lang niet alleen op instagram en zoals ik al zei schijnt activiteit een bepalende factor te zijn om op de explore page te belanden.
 • Gebruik iconosquare om je statistieken te zien
  Met iconosquare kom je erachter wanneer voor jou de beste tijden zijn om te posten, wat je loverate is en veel meer. Met mijn loverate is niks mis, dat is 3,66% (bij minder dan 1% moet je echt meer interactie voeren), maar ik ben er wel achter gekomen dat ik het beste maandag om 8 uur ‘s ochtends kan posten, terwijl ik dit maar heel zelden doe. Dat is dus een gemiste kans!

Dat waren de beste tips die ik kan geven, maar er zijn vast nog veel meer goede tips. Als jij een goede tip hebt, laat deze dan achter in de comments! Ik ben erg benieuwd! Oh, en wat voor vragen hebben jullie eigenlijk allemaal met betrekking tot bloggen? Oftewel: Wat voor onderwerpen zouden jullie graag aan bod zien komen in ‘Blog Bizz’? Again, laat even een reactie achter!

[english]

A new category on the blog: Blog Bizz. Over the years my blog has grown enormously and I’ve learned a lot. When I started I actually didn’t know a thing about blogging and I took pictures in my backyard with a compact camera, since it’s only abotut the outfit right? Na-ah: It’s also about the quality of the photos and the way you look. But then there’s this other thing: Where do you get your visitors from? In other words: How do you get noticed? I can imagine some of my readers are also struggling with this and since I would have loved somebody to help me figure this out back then, I decided to become that person for you. With the category ‘Blog Bizz’, which will be appearing every friday, I want to help you grow your blog. Of course there’s not one way (unfortunately) to assure your blog will grow, but there are many things that can add into that. One of those things is social media (advertisers are starting to find this very interesting as well) and today I’m going to talk about one of those media specifically: Instagram. Instagram probably is the most popular form of social media nowadays. Unfortunately links underneath photos won’t work (they aren’t clickabkle), but you can refer your followers to your bio where you cán place a clickable link by using the words ‘link in bio’ for example. Quite a cumbersome manner, but if you’ve got enough followers this can give your more traffic to your website.

I’m not that big on instagram (@RedReidingHood) yet, while typing this article I’ve got 3.084 followers, but I am growing really fast the past few weeks. I assume this is because I’v been featured on the explore page. I’m not sure though (I don’t think you can see so yourself), but I goy more than 1.000 likes (which is an exceptional amount for me) on a couple of photos. When I got all of these likes (a lot straight after each other), I also got a lot of new followers. So actually the best tip I can give you is to end up on the explorer page. But who do you end up there? There’s not just one explanation for it, but it’s supposed to have something to do with how long you’ve already been on instagram, how active you are and yes: How popular you are. This brings to the question I want to asnwer for you today: ‘How to grow on instagram?’, in other words ‘How do you get more followers on instagram?’. The following tips could help you out:

 • Like and comment on other photos
  What I usually do is clicking on photos I like and click people how commented on or liked this photo and like a couple of (like six) photos of them (and maybe comments as well). If you get the trick it will be quite easy and fast and you can make it a habit to do this a couple of times each day. Make sure do that there’s a chance they’ll follow you. Someone with 10.000 followers isn’t very likely to follow you, but someone with less than 200 followers is. The chances of them to follow you are bigger when they’re interested in the subject of your feed of course. In my case those are fashion and myself, since I post quite a lot of selfies lately. I therefore like photos of people who already commented/liked a fashion related photo of another (big) instagrammer. And truth be told: Those who are especially interested in my selfies are men. When I like photos of men chances are 99% they’ll follow me and although they’re not really interested in my blog, they do help me raise my followers on instagram in an easy way. Plus they are my most loyal commenters. These are often comments like ‘hot’ and ‘sexy’ et cetera, but who cares. It works, so why the hell not?
 • Try to be the first to comment on photos of popular instagrammers
  Since there are quite a lot of people who’ll see your name and chances are higher they’ll click through to your profile than when your the hundredth person to comment.
 • Use hashtags
  I notice I get more likes when I use hashtags. Try to find out which hashtags work for you. I for example often use hashtags like #ootd, #streetstyle, #fashionblogger and the brands I wear (they might regram your pic!). And for selfies, how narcissistic this may sound (the end justifies the means, right?), I use hashtags like #beautifulgirl, #pretty et cetera.
 • Post selfies
  I take way more selfies nowadays than I used to and it really works. People just prefer looking at other persons than at the hundredth ‘foodporn’ photo. Do try to look a bit nice on the picture though; Fact just is that people like following beautiful people. Take for example Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi, 1.33 million followers), who almost exclusively posts photos of herself. She’s a pretty lady and I think her stunning looks (next to her sense of style and nice trips) really had a lot to do with her reaching this big amount of followers.
 • Make sure you’ve got a stylish feed
  Minimalistic instagram feeds are very popular. For example show new things on a white background, arrange your feed, post inspiration photos and quotes: All in that same minimalistic style. Of course you could also choose to for example have a very romantic feed: Lots of pink and hearts. Just make sure your feed is consistent. People like that.
 • Post qualitative photos exclusively
  I think this speaks for itself, but I’m saying it anyway: Nobody likes looking at blurry and overexposed photos. Don’t use your flash when taking pictures of your food, it looks kind of gross ;)
 • Team up with other instagrammers
  If your happen to be friends with other fashion bloggers you could ask them if they’d want to post a photo of one of your outfits ‘for inspiration’ and of course mention you (really mentioning in the description with an ‘@’, tagging doesn’t really work). Of course you’ll do the same for them. I actually didn’t even do this yet, but it’s on my to do list. Of course you could also just take a picture when you run into each other at an event and mention each other.
 • Be active
  By that I mean posting enough photos (at least around six a day) to still get noticed. You’re far from being the only person on instagram and like I said it’s supposed to be a determining factor to end up on the explore page.
 • Use iconosquare to view your statistics
  By using iconosquare you’ll find out which are the best times for you to post, what your loverate is and much more. My loverate is fine, it’s 3,66% (if it’s less than 1% you’ve got to interact more), but I did find out that the best time to post for me is Monday 8AM, which I rarely do. A missed opportunity!

Those were the best tips I can give you, but I’m sure there are many more great tips. If you’ve got a good tip, leave it behind in the comments. I can’t wait to read them! Oh, and what other questions do you have regarding blogging? In other words: What kind of subjects would you like to see in ‘Blog Bizz’? Again, leave a comment!

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

28 comments