BLOG BIZZ / HOW TO DEAL WITH NEGATIVE COMMENTS

BLOG BIZZ how to deal with negativity blog class blogger business tips tricks burn book mean girls
Photo via The Man Repeller

[dutch]

Vandaag heb ik een artikel voor jullie over wellicht het lastigste aspect van bloggen: Negatieve reacties en hoe hier mee om te gaan.

1. Wees voorbereid
Je gaat hoe dan ook (meer dan) eens negatieve reacties krijgen in je blogger carrière: Het is immers het internet waar iedereen ervoor kan kiezen anoniem te zijn en zijn/haar gal te spuwen. En helaas zijn er genoeg twisted minds die het heerlijk vinden om anderen compleet de grond in te trappen, anoniem achter de computer natuurlijk. Ik denk altijd maar dat deze mensen of extreme no-lifers zijn en echt niets beters te doen hebben, zelf gepest worden of gewoonweg jaloers zijn. Toch doet elke negatieve reactie zeer en zeker als je nog net bezig bent en nog niet zoveel zelf vetrouwen hebt. Dan kan zo’n reactie echt zeer doen, ik spreek uit ervaring. Ik heb toen ik mijn eerste negatieve reactie kreeg op het punt gestaan mijn blog te verwijderen, wat natuurlijk een no-go is: Je laat je toch niet uit het veld slaan door zo’n no-lifer? De beste tip die ik kan geven is om voorbereid te zijn: Weet dat je (soms heel pijnlijke) negatieve reacties gaat krijgen en bedenk je van te voren waarom mensen dit doen (no-life, gepest, jellie), zodat de klap minder hard aan komt. Je zal het nog steeds niet leuk vinden, maar je zal in ieder geval niet impulsief je blog verwijderen.

2. Keep or delete
Wat te doen met die negatieve comments: Laten staan of verwijderen? Oftewel keep or delete? Probeer zoveel mogelijk reacties te laten staan, anders zal je blog gecensureerd lijken. En dat moet je niet willen! Als de kritiek nog enigszins opbouwend is laat deze dan staan en reageer erop, maar blijf beleefd: Vertel bijvoorbeeld netjes waarom jij dat niet vindt of bedank voor de feedback. Zo heb ik ooit eens een reactie gekregen waarin werd gezegd dat het heel slecht was dat ik webshops met een shitservice promootte. Hierbij ging het om Nelly, een webshop waar ik zelf nooit negatieve ervaringen heg gehad. Dat heb ik dan ook gezegd, plus dat ik niemand dwing iets te kopen en dat die keuze volledig aan hem/haar is. Op reacties zoals ‘Dit vind ik geen mooie outfit’ kan je iets reageren in de trant van ‘Dat vind ik jammer om te horen, maar smaken verschillen gelukkig’. Maar reacties zoals ‘Wat ben jij lelijk’ delete je natuurlijk meteen. Dat is immers pure haternij. In het kort: Keep the feedback, delete the hate.

3.Gebruik de feedback die je krijgt
Niemand houdt van kritiek, maar soms heb je gewoon kritiek nodig als eye-opener. Sommige mensen doen hun best om kritiek zo pijnloos mogelijk te verpakken, maar sommigen (de meesten) denken absoluut niet na over het feit dat jij wellicht ook gevoelens hebt. Toch hebben de gemeenste reacties soms ook een kern van waarheid. Zo heeft iemand mij eens laten weten dat mijn make-up er (vroeger) niet uitzag, waardoor ik me realiseerde dat de wasbeerogen look die ik vroeger met trots droeg toch niet zo geslaagd was. Sindsdien ben ik enorm vooruitgegaan op make up gebied en nu schrijf ik zelfs wekelijks over beauty! Probeer er dus je voordeel uit te halen.

4. Haters make you famous
Ik spreek uit eigen ervaring en doel hierbij vooral op negativiteit die ik op externe kanalen, zoals fora (waar ik vorige week over vertelde) en de chagrijnige huivrouwen Facebookpage ‘Modepolitie’, krijg. Als ik namelijk eens de pispaal ben en een shitstorm ontvang krijg ik opeens heel veel verkeer naar mijn blog. Aangezien iedereen die outfits op die Facebookpage zet gegarandeerd 90% haatreacties ontvangt is ‘haters make me famous’ de enige reden dat ik daar af en toe een outfit plaats. Ik krijg er namelijk gigaveel verkeer van. Dus bekijk het ook eens van de zonnige kant!

Dit waren mijn beste tips voor hoe je om kan gaan met negatieve reacties, maar als jij meer of betere tips laat ze dan vooral achter in de reacties hieronder. Wie weet kan ik ook nog wat van jullie leren!

Liefs,
Rowan

Ps: Lees hier alle andere artikelen uit de BLOG BIZZ serie!

[english]

Today I prepared an article for you about probably the hardest aspect of blogging: Negative comments and how to deal with them.

1. Be prepared
You will get negative comments at one point during your blogger career: It’s the internet and everybody can choose to be anonymous and vent one’s gall. Unfortunately there are lots of twisted minds who just love to kick people to the ground, anonymously from behind their computers of course. I always like to think that these people are extreme no-lifers, being bullied their selves or just are jealous. Negative comments still hurt though, especially when you just started your blog and don’t have a lot of confidence yet. Especially then such a comment can really hurt, I know from my own experience. When I got my first negative comment I almost deleted my entire blog, which of course is an absolute no-go: You’re not going to let those no-lifers win, are you? The best tip I can give you is to be prepared: Know that you will receive (sometimes very hurtful) comments and think in advance why people would do this (no-life, bullied and jellie), so that you’ll see it coming and make it hurt less. You still won’t like it, but at least it will keep you from impulsively delete your blog.

2. Keep or delete?
What to do with those negative comments: Keep or delete? Try to keep as many comments as possible, otherwise your blog will look censured. And you don’t want that! When the criticism is somehow constructive keep it and respond to it, but stay polite: Tell for example in a polite way why you disagree or thank this person for his/her feedback. I once got a comment saying it was very bad of me that I promote webshops with a shitty service. In this case it was about Nelly, a webshop I never had bad experiences with. So that’s what I said plus that I’m not forcing anyone to buy something and that that choice is completely up to him/her. To comments like ‘I don’t like this outfit’ you can respond something like ‘Sorry to hear that, but you can’t argue taste’. But comments like ‘You’re so ugly’ of course need to be deleted immediately, that’s pure hate. Long story short: Keep the feedback, delete the hate.

3. Use the feedback you get
Nobody likes criticism, but sometimes you just nééd this criticism to open your eyes. Some people do their best into making criticism less hurtful en some (most) absolutely don’t think about the possibility that you might have feelings as well. But even the meanest comments can have a core of truth. For example some one once let me know my make up (used to) look like shit, which made me realize that the racoon eyes look I used to wear with pride wasn’t that pretty after all. Since that I improved a lot when it comes to make up and now I even write a post about beauty every week! So always try to get advantage out of those comments.

4. Haters make you famous
From my own experience I can say haters make you famous. I specifically mean extern channels, like fora (where I told you about last week) and the crankt housewives Facebookpage ‘Modepolitie’ (Dutch for fashion squad). When I for some kind of reason am the choosen one to get picked on and for that reason get a shitstorm of negativity, all of the sudden I get a lot of traffic on my blog. Since everybody who puts their outfits on that Facebookpage gets 90% hate comments, ‘haters make me famous’ is the only reason why I place an outfit overthere every now and then. It’s worth it, since it gives me big amount of traffc. So try and look on the bright side.

Those were my tips about how to deal with negative comments, but if you have beter or more tips you should really leave them in the comments below. I might learn something from you as well!

Love,
Rowan

Ps: Read all other BLOG BIZZ articles here.

Follow on Bloglovin

19 comments