BLOG BIZZ / HOW TO FIND A PHOTOGRAPHER

RED REIDING HOOD: Fashion blogger boyfriend taking outfit photos shoot streetstyle photography

[dutch]

Dus je hebt een mooie outfit aan, maar je gebruikelijke fotograaf (in de meeste gevallen je vriendje) heeft geen tijd of zin om outfit foto’s te maken. HELP! Om dit soort vervelende situaties tegen te gaan is het verstandig om back-up fotografen te hebben. Zie hieronder vier suggesties voor mensen die misschien wel eens je outfit foto’s zouden willen maken.

1. Je vriend
Heel veel bloggers laten hun vriendjes hun foto’s maken. Maar pas op, alle vriendjes schijnen na een tijdje extreem chagrijnig te worden van foto’s maken. Ik dacht eerst dat mijn vriend de enige was die er zo’n schurfthekel aan heeft (terwijl hij wel écht mooie foto’s maakt), maar ik hoor het ook van andere bloggers. Zorg dus voor een plan B; oftewel andere mensen dan je vriend die ook wel eens je foto’s zouden willen maken (zoals de suggesties hieronder). Want geloof me, je wil echt niet ruzie krijgen met je vriend om foto’s maken, dat is het niet waard. En als hij het zo erg vindt, dan heb je dat ook maar te accepteren hoe lastig dat ook is. Ik probeer tegenwoordig altijd iemand anders dan mijn vriend mijn foto’s te laten maken, zodat als ik hem eens vraag hij ‘voor deze ene keer’ in het geval van nood wel eens bereid is mijn foto’s te maken.

2. Vrienden en vriendinnen
Als je bijvoorbeeld even een drankje gaat doen in de stad vragen of ze eerst even je foto’s willen maken of stel voor om ook foto’s van hen te maken. Mijn schoonzus vind het bijvoorbeeld ook heel leuk om mooie foto’s van zichzelf te hebben, zo heb je dus twee vliegen in één klap en voel je je niet zo’n profiteur.

3. Je moeder
Moeders willen niets liever dan hun kinderen helpen, zo ook mijn moeder. Ze heeft nooit iets met fotografie gehad, maar ze volgt mijn instructies braaf op en gaat iedere week met mij op stap (inclusief campingkrukje om foto’s vanaf de juiste hoogte te kunnen maken. Lees daar hier meer over) om foto’s te maken. Mama, je bent de beste!

4. Collega bloggers
Ik weet dat heel veel bloggers ook foto’s van elkaar maken. Erg handig, want je weet precies wat de bedoeling is. Echter moet er dan wel een mede blogger bij jou in de buurt wonen, wat bij mij helaas niet het geval is. Bloggers zijn in Leeuwarden en omstreken namelijks best wel schaars. Als ik echter naar een blogger event in Amsterdam ga, spreek ik weleens met een medeblogger af om van te voren even foto’s van elkaar te maken. Zo heb ik gelijk ook weer eens een andere achtergrond dan the usual.

5. Hobby- of beginnend fotografen
Als geen van bovenstaande een optie voor je is, of als je het wat professioneler aan wil pakken, kan je proberen een hobby of beginnend fotograaf (zoals fotografiestudenten) te strikken om je foto’s te maken. Vaak vinden ze dit leuk om te doen en bovendien is het een kans om hun portfolio uit te breiden en natuurlijk bekendheid te vergaren (want je noemt hun naam natuurlijk wel even in je artikel). Zelf krijg ik zo nu en dan wel eens een verzoekje van hobbyfotografen uit Leeuwarden die graag eens foto’s zouden willen maken en hoewel ik wel denk dat dit een goed idee is, voel ik me gewoon meer op mijn gemak bij vrienden en familie en komt het er daarom nooit echt van. Misschien toch iets om me eens over heen te zetten.

[english]

So you’re wearing a nice outfit, but your usual photographer (in most cases your boyfriend) doesn’t have time to take your outfit photos. HELP! To prevent these sort of annoying situations from happening it’s convenient to have back-up photographers. See below four suggestions for people that might want to shoot your outfit photos.

1. Your boyfriend
Many blogger let their boyfriends take their photos. But be careful, most boyfriends appear to get cranky of taking outfit photos after a while. I first thought my boyfriend was the only one who hated it so much, but I also heard this from other blogger. So make sure to have a plan B; other people than your boyfriend who are willing to take your photos every now and then (like the suggestions below). Because believe me, you really don’t want to get into a fight with your boyfriend about outfit photos. It’s not worth it. And if he hates it so much, you’ve got to accept it even though it’s hard. I usually always try to find some one else than my boyfriend to take my photos. This way he’s still willing to take my photos in cases of emergency.

2. Friends
If you for example going to have drinks ask them to first take your photos or propose to make photos of them as well. My sister-in-law for example likes to have pretty photos of herself as well, so this way you kill two birds with one stone and you won’t feel like a user.

3. Your mother
The things mothers like doing most is helping their children. This also applies to my mother. She never had a thing for photography, but she nicely does what I’m asking her to do and takes outfit photos with me every single week. Mama, you’re the best!

4. Fellow bloggers
I know that many bloggers take photos of each other. Very convenient, because you know exactly what you want from each other. You do need a fellow blogger that lives close to you though, which unfortunately isn’t the case for me. Bloggers are quite rare in Leeuwarden (my hometown). If I go to a blogger event in Amsterdam though, I sometimes meet with fellow bloggers to take each other’s photos prior to the event.

5. Hobby- or starting photographers
If none of the above is an option for you or if you just want to get more professional with your photos, you can try to get a starting photographer (like photography students) to take your photos. They often like to do this and moreover it’s a chance for them to extend their portfolio and to get more well-known (because you will of course name them in your article). I get requests of hobby photographers from Leeuwarden who like to take my photos every now and then and although I think this is a good idea, I just feel more at ease with friends and family. Maybe I should just try to get over that.

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

6 comments