BLOG BIZZ / SCHEDULE SOCIAL MEDIA

RED REIDING HOOD: Fashion blogger editorial calendar how to schedule social media posts twitter facebook bed laptop agenda

[dutch]

Aangezien ik deze zondag (dat is al over twee dagen en ik heb nog zoveel te doen, slik) op vakantie ga en ik denk dat velen van jullie ook (binnenkort) op vakantie gaan, leek het me handig om jullie vandaag te leren hoe je makkelijk en snel je social media (facebook en twitter) posts kan inplannen. Overigens is dit ook handig om te doen als je niet op vakantie gaat. Het kan namelijk zijn dat je facebook posts het best om 7 uur ‘s ochtends worden gelezen (dit kan je zien in je facebook page insights), maar je dan zelf nog niet uit bed bent of simpelweg geen tijd hebt om je met je social media posts bezig te houden. Ook daarvoor is het inplannen van social media posts dus erg handig. Op vakantie heb je natuurlijk al helemaal niet 24/7 toegang tot internet, maar aangezien je uiteraard wel je facebook likers en twitter volgers op de hoogte wil houden (en natuurlijk niet wil dat je bezoekersaantal omlaag gaat) is het inplannen van social media posts een must. Overigens heb je hiervoor natuurlijk wel de (toekomstige) link van je blogpost nodig. Bij WordPress staat deze wanneer je in de ‘edit mode‘ zit onder de titel van je post achter het woord ‘Permalink‘. Bij Blogger vind je deze permalink in de rechter sidebar onder ‘instellingen berichten’.

1. Facebook
Posts inplannen via Facebook is eigenlijk heel gemakkelijk. Doe hetzelfde als je normaal zou doen: Schrijf een statusupdate (met natuurlijk een link naar je blog post) en voeg een foto toe. Voordat je zoals gebruikelijk op schedule drukt, klik je nu eerst het klokje linksonder aan. Nu krijg je de optie om een datum en tijd in te vullen. Als je dit hebt gedaan druk je op schedule en staat je post in je activity tab, klaar om geplaatst te worden. Easy-peasy!

RED REIDING HOOD: Fashion blogger how to schedule facebook post plan social media posts

2. Twitter
Twitter is ietsje lastiger, aangezien je binnen Twitter zelf geen optie hebt om posts in te plannen, maar dit kan wel met de gratis tool Tweetdeck. Ook Buffer is een optie, maar daar kan je maar tot 10 posts gratis inplannen, daarom ga ik nu alleen in op Tweetdeck. Je moet Tweetdeck eerst autorisatie geven tot je Twitter account. Als je dit eenmaal hebt gedaan zie je een scherm gevuld met kolommen, zoals Scheduled, HomeNotifications, Messages en Activity (erg handig om je Twitter overzichtelijk te houden). Linksboven zie je een blauw vierkantje met een veer die je gebruikt om een nieuwe tweet te maken. Klik hierop en schrijf je tweet (en voeg eventueel een foto toe). Vervolgens klik je op het klokje en kies je voor een tijd en datum. Klik daarna op het blauwe vakje ‘Tweet on ‘gekozen datum’‘en je zal zien dat je tweet in de kolom ‘scheduled‘ terecht zal komen. Klaar is kees!

RED REIDING HOOD: Fashion blogger schedule Twitter post tweetdeck plan tweets ahead

En, heb ik je overtuigd om ook je social media posts in te plannen? Of deed je dit al? Zo ja, welke tools gebruik jij hiervoor? Ik hoor het graag!

Liefs,
Rowan

[english]

Since I’m going on vacation this Sunday (which is in two days already and I still have so much to do) and since I think many of you will (soon) go on vacation as well, I thought it would be a good idea to teach you how to schedule your social media (facebook and twitter) posts in a quick and easy way. This can be a pretty convenient thing to do when you’re not going on vacation by the way. It could be that your facebook posts for example are best read at 7 am in the morning (you can see this in your facebook page insights), but that you aren’t awake at that time yet. So scheduling your social media can be a good idea for those kind of situations as well. On vacation you probably won’t have 24/7 access to the internet, but since you do want to keep your facebook likers and twitter followers posted scheduling  your social media posts is a must. You will need the (future) link of your blog post for this by the way. WordPress users can find this link underneath the title of your post next to the word ‘Permalink‘. Blogger users can find this permalink in the right sidebar underneath ‘posts settings’.

1. Facebook
Scheduling posts on Facebook is really easy. Do the same thing you would normally do: Write a status update (of course including a link to your future blog post) and add a photo. Before you hit the schedule button, you will now first click the little clock in the bottom left. Now you’ll get the option to fill in a day and time. If you did this, you click the schedule button and your post will be in your activity tab, ready to be posted. Easy-peasy!

RED REIDING HOOD: Fashion blogger how to schedule facebook post plan social media posts

2. Twitter
Twitter is a little bit harder, since you don’t have a schedule posts option in the ‘regular’ Twitter, but you can do this with the free Tweetdeck tool. Buffer is also an option, but you can only plan up to 10 posts for free, that’s why I’m only going to tell you about Tweetdeck today. You’ll first have to give Tweetdeck access to your Twitter account. Once you did this, you’ll see a screen filled with columns, like Scheduled, Home, Notifications, Messages and Activity (very convenient to keep your Twitter well-arranged). In the top left you see a blue square with a feather which you use to make a new tweet. Click this bitton and write your write (and add a photo if you like). Afterwards you click the little clock and pick a time and date. Now click the blue ‘Tweet on ‘chosen date” button and you’ll your tweet appear in the scheduled column. Done!

RED REIDING HOOD: Fashion blogger schedule Twitter post tweetdeck plan tweets ahead

And, did I convince you to schedule your social media posts as well? Or did you already do so? If so, which tools do you use for this? I’d love to hear!

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

15 comments