BLOG BIZZ / 3X HELPFUL SITES

RED REIDING HOOD: Fashion blogger laptop coffee cup at work jumpsuit heart IFB independent fashion bloggers justk. blog class chapter friday
(IMAGE CREDIT: Caroline's World)

[dutch]

Ik geef jullie nu al een tijdje ‘Blog Bizz‘ adviezen (en ik ben zo blij dat ik al veel van jullie hiermee heb kunnen helpen), maar vanzelfsprekend is die informatie niet bij mij aangeboren. Ik heb ook moeten leren, dat deed ik door zelf dingen te testen,het kunstje bij bij anderen af te kijken, maar ook door blog tips van anderen op te volgen. Ik ben namelijk niet de enige die behulpzame artikelen over bloggen schrijft. Daarom verwijs ik jullie vandaag naar drie andere behulpzame sites met tips voor bloggers. Ken jij nog meer handige sites? Laat ze dan achter in de comments!

– Independent Fashion Bloggers (IFB)
IFB is een hele populaire site die speciaal in het leven geroepen is om fashion bloggers te helpen en die dan ook vol staat met goede adviezen. Het is één van de weinige sites die zich écht op fashion bloggen richt en niet op bloggen in het algemeen (zoals de bekende Jeff Bullas) en heeft mij dan ook veel geholpen. Zeker een bezoekje waard dus!

– ‘Blog Class’ by Chapter Friday
Voordat Chapter Friday in het leven was geroepen en Yara dus nog blogde onder de naam This Chick’s Got Style gaf Yara al zo nu en dan handige blog tips onder de noemer ‘Blog Class‘ die enorm werden gewaardeerd. Gelukkig post ze zo af en toe nog steeds Blog Class artikelen op haar nieuwe website Chapter Friday, welke sowieso boordevol staat met fashion carrière tips. Voor zover ik weet worden de Blog Class artikelen niet standaard op een bepaalde dag per week of per maand gepost (zoals bij mij wel het geval is; elke vrijdag), dus je zult zelf af en toe even in de gaten moeten houden of er iets nieuws op staat. Overigens heeft ze ook een paar keer Blog Class events gegeven. Ik ben hier zelf nog nooit bij geweest, maar ik heb van anderen gehoord dat het een groot succes was. Ik verwacht dat ze in de toekomst wel vaker dergelijke events zal geven, dus mocht je geïnteresseerd zijn houd Chapter Friday dan in de gaten.

– JustK.
Kirsten Jassies, de oprichtster van Sanoma’s bloggers netwerk BlogToday (waar ik bij aangesloten zit), blogt op JustK. over bloggen. In principe gaat haar blog over bloggen in het algemeen, maar veel van haar adviezen hebben te maken met of gaan volledig over fashion/beauty bloggers. Logisch natuurlijk aangezien ze uit haar functie bij BlogToday veel met fashion bloggers (zoals ikzelf en de succesvolle Negin Mirsalehi) werkt en hier vanzelfsprekend veel over weet. Goed nieuws voor Kirsten: Vanaf september gaat ze zich volledig focussen op haar eigen bedrijf JustK. en houdt ze dus (helaas voor ons) op bij BlogToday. Ik wens haar natuurlijk veel succes met JustK. en hoop dat we nog veel van haar mogen leren!

Liefs,
Rowan

[english]

I’ve been giving you ‘Blog Bizz’ advice for quite a while now (and I’m so glad I already helped many of you out by doing so), but as you may understand I wasn’t born with this information either. I had to learn as well, which I did by testing things myself, do what others are doing, but also by using blog tips from other people. I’m not the only one who writes articles about blogging. That’s why I’m referring you to three other helpful sites with tips for bloggers today. Do you know more handy sites? Leave them in the comments!

– Independent Fashion Bloggers (IFB)
IFB is a very popular site designed especially to help out fashion bloggers and is therefore filled with great advices. It’s one of the little sites that really focuses on fashion blogging and not blogging in general (like the popular Jeff Bullas). IFB has been a great help to me. Worth a visit!

– ‘Blog Class’ by Chapter Friday
Before Chapter Friday was born and when Yara still blogged under the name This Chick’s Got Style she already posted helpful blog tips articles called ‘Blog Class‘, which got a lot of appreciation. Fortunately she still posts Blog Class articles every now and then on her new website Chapter Friday, which is filled with fashion career tips in general. As for as I know these Blog Class articles aren’t posted on a set day of the week or month (like is the case on my blog; every Friday), so you have to check for new articles yourself every now and then. She by the way also gave Blog Class events a couple of times ago. I’ve never been there myself, but heard from others that it was a big success. I expect her to host these events more often in the future, so in case you’re interested you should keep an eye on Chapter Friday.

– JustK.
Kirsten Jassies, founder of Sanoma’s bloggers network BlogToday (where I’m part of), blogs on JustK. about blogging. In principal her blog is about blogging in general, but many of her advices have something to do or are actually about fashion/beauty bloggers. Something that make’s total sense since she works with a lot of fashion bloggers (among them myself and the successful Negin Mirsalehi) because of her work at BlogToday and therefore knows a lot about this. Great news for Kisten: As from September she’s focussing on her own company JustK. and therefore (unfortunately for me and my colleague bloggers) quits at BlogToday. I wish her all the luck with JustK. and hope she’s still going to teach us a lot in the future.

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

10 comments