BLOG BIZZ / ENGAGE WITH YOUR READERS

RED REIDING HOOD: Fashion blogger macbook laptop engagement readers

 

[dutch]

Vandaag ga ik het met jullie hebben over hoe je kan zorgen voor meer interactie met je lezers. Interactie met je lezers is namelijk écht belangrijk! Je laat je lezers hiermee namelijk zien dat je om ze geeft en naar ze luistert, iets wat je logischerwijs ook zou moeten doen. Je lezers zorgen er immers voor dat je blog een succes is. Met simpel een blog post plaatsen ben je dus nog niet klaar. Maar hoe moet je dan zorgen voor interactie met je lezers?

1. Eindig je blog posts met een vraag. Hierdoor lok je interactie uit en krijg je wellicht meer reacties.

2. Reageer op de reacties onder je posts. Misschien vind je dit wel logisch, maar ik zie toch vaak bloggers niet reageren op hun reacties. Dit staat best onbeschoft. Ik zeg niet dat je óveral op moet reageren (dat doe ik zelf ook niet), maar als iemand een buitengewoon leuke reactie heeft achterlaten is een bedankje wel op zijn plaats. En als iemand een vraag stelt is reageren natuurlijk al helemaal een must. Wat je lezers overigens al helemaal zouden waarderen is als je ook een bezoekje brengt aan hun blog en een reactie achterlaat.

3. Wees actief op social media. Met actief zijn bedoel ik dus niet slechts je nieuwste posts plaatsen en that’s it. Natuurlijk is het wel een must om je volgers op de hoogte te houden van je nieuwste posts (don’t spam though), maar mensen volgen je vaak omdat ze méér willen. Deel bijvoorbeeld nieuwe ontdekkingen op webshops, inspiratie of vertel gewoonweg wat je op dat moment aan het doen bent. Mensen vinden het ook leuk om de persoon achter een blog te leren kennen. Ik vind het zelf bijvoorbeeld altijd geweldig als grote bloggers genante of hilarische dingen (zo las ik eens dat iemand niet wist dat kersen aan bomen groeiden of dat iemand haar achterste had gebrand door op een kop thee te gaan zitten) twitteren. Door actief te zijn op twitter laat je zien dat je echt bent en maak je jezelf meer benaderbaar. Bovendien nodigt twitter (en ook instagram en facebook) meer uit tot interactie dan de comment sectie op je blog. Wanneer iemand je noemt op twitter krijg je daar immers meteen een melding van. Echte gesprekken zal je over het algemeen niet voeren in de comment sectie van je blog, wel op twitter (en instagram en facebook). Wat je lezers overigens écht zullen waarderen is als je hen ook volgt of eens reageert op hun tweets of foto’s.

4. Beantwoord je e-mails. Nogmaals: Klinkt logisch, maar als je heel veel e-mails krijgt op een dag kan het soms best lastig en vermoeiend zijn om overal op te reageren. Probeer toch altijd te reageren op de e-mails van je lezers. Zij hebben immers de moeite genomen om je een e-mail te sturen, dat doet niet elke lezer. Zulke trouwe lezers moet je dus zeker zien te behouden.

Dat waren mijn beste tips om het engagement (oftewel interactie) met je lezers te verhogen. Hebben jullie nog andere of beter tips (ik eindig mijn post met een vraag, ha!)?

Liefs,
Rowan

[english]

Today I’m talking to you about how you can achieve more engagement with your readers. Engagement with your readers if really important! This way you show your readers you care and listen, something you logically should. After all your readers make your blog a success. By simply posting a blog post you’re not done yet. But how do you engage with your readers?

1. End your posts with a question. This way you evoke engagement and you might even get more comments.

2. Respond to the comments underneath your posts. You might find this obvious, but I quite often notice bloggers not responding to their comments. This looks rude. I’m not saying you should comment on éverything (I don’t do that either), but if some one leaves you an outstanding nice comment you should really show some gratitude. And when some one poses you a question responding obviously is a must. Your readers would really appreciate when you also pay a visit to their blog and leave them a comment by the way.

3. Be active on social media. By being active I mean not just posting your new blog posts and that’s it. Of course it’s a must to inform your reader of new posts (don’t spam though), but people often follow you because they want móre. Share for example new find on webshops, inspiration or simply tell what you’re doing at that moment. People like getting to know the person behind a blog. I for example always love it when great bloggers tweet embarrassing of hilarious things (I read about some one not knowing that cherries grow on trees and about some one who burned her behind by sitting on a cup of tea). By being active in twitter you show you’re real and make yourself more approachable. Moreover twitter (and instagram and facebook as well) invites to interact more than the comment section on your blog. When you mention some one on twitter that person immediately gets of notification of it. You won’t have real conversations in the comment section of your blog, but you might on twitter (and instagram and facebook). Your readers would really appreciate when you follow them or comment on their tweets or photos.

4. Answer your emails. Again: Sounds logical, but when you get a lot of emails throughout the day it can be quite hard and exhausting to respond to every single one of them. Always try to respond to emails from your readers do. After all they took the effort to send you an email, not every reader does that. You should try to maintain such loyal readers.

Those were my best tips on achieving more engagement with your readers. Do you have other or better tips (ending this post with a question, ha!)?

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

6 comments