BLOG BIZZ / GET ON THE PRESS LIST

RED REIDING HOOD: Blog Bizz get on the press list pr agencies how to get invited for blogger events fashion week

[dutch]

Een vraag die mij erg vaak wordt gesteld is ‘hoe word je uitgenodigd voor al die leuke blogger events?’. Het antwoord daarop is: Via PR bureaus die fashion (en beauty) brands vertegenwoordigen, zoals Mooi PR, OONA , UPR, FUSE, Spice PR, Cream PR en CO/Motion. PR bureaus kunnen jou benaderen met de vraag of ze je toe mogen voegen aan hun perslijst, maar je kan ze ook zelf benaderen.

Als je op de perslijst van PR bureaus staat zal je allereerst veel persberichten van bijvoorbeeld nieuwe collecties ontvangen, maar ook is er een kans dat je uitgenodigd wordt voor de persdagen, fashion week en leuke events of zelfs freebies toegestuurd krijgt. Ik ontvang wekelijks wel één of meerdere leuke uitnodigingen voor events, maar omdat het altijd in Amsterdam is en ikzelf in Leeuwarden woon ga ik helaas niet zo vaak. Natuurlijk is de kans groter dat je uitgenodigd wordt als je meer bezoekers hebt. PR bureaus willen dan ook altijd graag je statistieken weten. Stuur deze dan ook mee wanneer je een PR bureau vraagt of ze je toe willen voegen aan hun perslijst. Mochten je bezoekers in de loop van de tijd gegroeid zijn, geef dit dan ook door aan de PR bureaus, aangezien ze dan misschien meer leuke voorstellen of uitnodigingen voor je hebben. Begrijp trouwens wel dat het niet de bedoeling is dat je jezelf uitnodigt voor events. Je kan natuurlijk vragen of ze je toe willen voegen aan hun perslijst, maar het is vervolgens aan hen om jou wel of niet uit te nodigen voor events.

Ik hoop dat ik hiermee een hoop duidelijk heb gemaakt!

Liefs,
Rowan

[english]

A question I get asked very often is ‘how do you get invited for all those fun blogger events?’. The question to that answer is: Via PR agencies who represent fashion (and beauty) brands. Some interesting Dutch PR agencies are Mooi PROONAUPRFUSESpice PRCream PR and CO/Motion. PR agencies can approach you asking if they can add you to their press list, but you can approach them yourself as well.

If you’re on the press list of PR agencies you will first of all receive a lot of press releases of for example new collections, but there’s also a chance you get invited for the press days, fashion week and fun events or even get send freebies. I receive one or more invites for events weekly, but since it’s always in Amsterdam (and I live 2,5 hours by train from Amsterdam) I’m not attending those very often. Of course chances are higher you get invited when you have more visitors. PR agencies therefore like to know your statistics. So when you ask them to be added to their press list send your statistics along. In case your visitors have grown you should also let them know, since they might have more nice proposals or invites for you then. Please note that it’s not done to invite yourself to events. You can ask to be added to their press list, but it’s up to them if they invite you to events or not.

I hope I cleared some stuff up for you now!

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

14 comments