HIGHLIGHTS OF 2014

RED REIDING HOOD: quote 2015 coming soon wise words inspiration

[dutch]

Het is alweer de laatste dag van het jaar 2014, een jaar waarin veel is gebeurd en welke naar mijn idee enorm snel voorbij is gegaan. Vandaag wil ik dan ook met jullie terugkijken naar het jaar 2014, het jaar waarin ik besloot een jaar tussenpauze te nemen van school (ik stopte in februari 2014 en begin weer in februari 2015) en me besloot in dat jaar volledig te focussen op mijn blog. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want mijn bezoekersaantallen zijn meer dan verdubbeld! In december 2014 trok Red Reiding Hood 5.744 unieke bezoekers en in december 2015 (zonder vandaag, aangezien de dag nog niet voorbij is) zijn die aantallen flink toegenomen. Dames en heren, Red Reiding Hood heeft in december 2014 maar liefst 12.578 unieke bezoekers getrokken. HOLY SHIT! Ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken voor het feit dat jullie mijn blog blijkbaar leuk genoeg vinden om met zo velen steeds weer een kijkje te komen nemen. Dat betekent echt onwijs veel voor me!

Uit de statistieken kan ik ook afleiden welke posts het meest bekeken zijn dit jaar. Blijkbaar zijn jullie (en vooral mensen die via google op mijn site terechtkomen) heel geïnteresseerd in tattoos. Ik heb namelijk drie posts gemaakt over tattoo inspiratie en de eerste post (hier) die ik schreef is mijn best bekeken post van dit jaar. De derde tattoo post (hier) staat op de vierde plaats en de tweede tattoo post (hier) op de negende plaats.

Daarnaast zijn jullie ook heel geinteresseerd in de boyfriends van bekende bloggers. Ik ook en daarom maakte ik een post met de titel 20X BLOGGER BOYFRIENDS, welke mijn op één na best bekeken post is van het jaar.

Bezoekers van mijn blog hebben net als ik ook een schoenentic, want op nummer vijf van best bekeken post van het jaar staat een post over Nike Dunk Sky Hi sneakers (het wordt trouwens hoog tijd dat ik die weer eens aantrek) en op nummer zes staat een post over Nike en Adidas badslippers. Grappig is trouwens dat de post over de sneakers stamt uit 2013 en het dus zelfs in 2014 nog goed deed. Ik snap wel waarom, want als je googlet op ‘nike dunk sky hi sneakers’ kom je al gauw een foto tegen uit deze post. Een goed staaltje SEO werk dus.

Ook vinden jullie het interessant om te lezen welke blogs ik zelf graag lees. Mijn post over mijn persoonlijke top 10 fashion blogs (hier) eindigde namelijk als twaalfde in mijn lijstje van best bekeken posts. Al deze blogs bekijk ik nog steeds graag, maar misschien wordt het wel weer tijd voor een update.

In 2014 ben ik ook begonnen met het schrijven van beauty posts. Ik plaats nu elke dinsdag een beauty gerelateerd artikel en deze artikelen worden gelukkig echt gewaardeerd. Ik heb mezelf er dan ook goed in verdiept en krijg vaak complimenten over mijn make-up looks tegenwoordig. Eén beauty post in het bijzonder heeft het zo goed gedaan dat deze op nummer 13 staat van mijn best bekeken posts van 2014: De kylie lip tutorial, een hot topic in 2014.

Een andere categorie welke in 2014 op mijn blog verscheen en welke enorm werd gewaardeerd was blog bizz (klik hier voor alle blog bizz posts), waarin ik als dank voor jullie steun mijn eigen tips en tricks voor bloggers met jullie deelde. De enige reden waarom ik ben gestopt met deze posts is omdat ik gewoonweg denk dat ik jullie alles geleerd heb wat ik jullie geleerd kon hebben. Natuurlijk pak ik de draad weer op als ik iets nieuws leer waarvan ik vind dat jullie het ook moeten leren. Posts die het goed deden waren bijvoorbeeld ‘Hoe groei je op instagram?‘, ‘Hoe krijg je mensen zover om je blog te bezoeken?‘, ‘Hoe ga je om met negativiteit?‘ en ‘Hoe kom je op de perslijst?‘.

De laatste nieuwe categorie die in 2014 verscheen is food, omdat dat iets is waar ik sinds 2014 (naast sporten) zelf heel veel mee bezig ben. Ik deel nu elke zondag een gezond recept (bekijk ze allemaal hier) met jullie om te bewijzen dat gezond absoluut niet vies hoeft te zijn. De drie meest bekeken recepten zijn de coconut date snowballs, healthy apple crumble en healthy black bean brownies.

Mijn blog is dus uitgegroeid tot meer dan een fashion blog, maar natuurlijk deden de outfit posts het ook weer goed in 2014. Hieronder vind je mijn 10 best bekeken outfits van 2014 (klik op de foto om naar de volledige outfit post te gaan). Wat mij opvalt is dat jullie mij graag zien in mijn Hope Grand Sweater en over-the-knee boots. Komt dat even goed uit, want dat zijn misschien wel mijn twee favoriete kledingstukken!

outfits2014
(klik op een foto om naar de bijbehorende outfit post te gaan)

Om eerlijk te zijn staan een aantal van mijn persoonlijke favorieten al in de collage hierboven, namelijk de 2e, 7e en 10e. In mijn eigen top 10 outfits heb ik deze toch niet meegenomen, dus hieronder zie je mijn tien favoriete outfits naast de drie die ik net heb genoemd.

outfits2014personal
(klik op een foto om naar de bijbehorende outfit post te gaan)

Ook op social media gebied ging het goed. Ik heb zojuist op facebook de 1.000 likes bereikt en ik hàd op instagram voor de ‘instagram rapture‘ (het massaal deleten van spam accounts) meer dan 10.000 volgers, gelukkig ben ik met mijn 9.700 volgers wel goed bezig met mijn comeback. Ook op Pinterest ben ik dit jaar enorm gegroeid, ik heb nu 4.125 volgers en Pinterest is zelfs één van mijn belangrijkste verkeersbronnen geworden.

Tot slot nog een bedankje aan alle lieve mensen die trouw mijn blog bezoeken en lieve reacties achterlaten, jullie betekenen allemaal heel veel voor mij. Ik wil in het bijzonder de volgende tien personen bedanken die in het jaar 2014 de meeste reacties hebben achtergelaten op mijn blog: Nora (spant de kroon met 245 reacties), Eva, Pia, Karlien, Laura, Sonja, Joy, Nena, Esmée en Rielle, Jullie zijn toppers!

Ik wens jullie allemaal heel veel plezier vanavond en vooral heel veel geluk in het nieuwe jaar! Ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer terug te zien op Red Reiding Hood. Bedankt!

Liefs,
Rowan

[english]

It already is the last day of the year 2014, a year in which a lot happened and which flew by. Today I wanna look back at the year 2014, the year in which I decided to take a gap year from college (I quit in February 2014 and I will start again in February 2015) to fully focus on my blog. It was successful, since my visitors have more than doubled. In December 2014 Red Reiding Hood attracted 5.744 unique vistors and in december 2015 (without counting today, since obviously the day hasn’t come to an end yet) those numbers have increased enormously. Ladies and gentlemen, Red Reiding Hood attracted 12.578 unique visitors in december 2014. HOLY SHIT! I can’t thank you enough for the fact that you seem to enjoy my blog enough to keep stopping by with so many of you. It means the world to me!

From the statistics I can tell which posts have been viewed the most this year. Appareantly you (and mostly people who land on my blog via google) are very interested in tattoos. I made three posts about tattoo inspiration and the first post (here) I’ve written is my best viewed post of the year. The third tattoo post (here) is my fourth best viewed post and my second tattoo post ended ninth (here).

Next to that you’re very interested in the boyfriends of famous bloggers. Me too and that’s why a made a post titled 20X BLOGGER BOYFRIENDS, which is my second best viewed post of the year.

Visitors of my blog just like me have a shoe fetish, because number five of my most viewed posts of the year is a post about Nike Dunk Sky Hi sneakers (I should wear those again) and number three is a post about Nike and Adidas slides. Funny fact is that the post about the sneakers dates from 2013 and still did great in 2014. I understand why, because when you google ‘nike dunk sky hi’ you’ll soon run into a photo from this post. Nice SEO work.

You also find it interesting to know which blog I like reading. My post about my personal top 10 fashion blogs (here) ended twelfth on my list of best viewed posts. I still like reading all of these blogs, but it might be time for an update.

I also started writing beauty posts in 2014. I now post a beauty related article every Tuesday and fortunately these articles really get appreciated. I have learned quite a lot beauty wise and lately I often get compliments about my make-up looks. That’s so nice! One beauty post in particular did very well and ended up being number 13 on my list of most viewed posts of 2014: The  kylie lip tutorial, a hot topic in 2014.

Another category which appeared on my blog in 2014 and got lots of appreciation was blog bizz (click here for all blog bizz posts), in which I shared my own tips and tricks for bloggers with you to thank you. The only reason I stopped doing these posts is because I simply think I teached you all I could. Of course I will start blog bizz again when I’ve learned something new I think you have to know about. Posts that did very well where for example ‘How do you grow on instagram?‘, ‘How do you get people to visit your blog?‘, ‘How do you deal with negativity?’ and ‘How do you get on the press list?’.

The last new category to appear in 2014 is food, since that’s something that started to become a big part of my life (next to working out) in 2014. I now share a healthy recipe (check them all out here) every Sunday to prove that healthy can be yummy. The three most watched recipes are coconut date snowballshealthy apple crumble and healthy black bean brownies.

So my blog turned out to become more than just a fashion blog, but of course the outfit posts were still going strong in 2014. Underneath you find my 10 best viewed outfits of 2014 (click on a photo to go to the corresponding outfit post). Something that caught my attention is that you like seeing me in my Hope Grand Sweater and over-the-knee boots. Great, because those might be my two favorite pieces of clothing!

outfits2014
(click on a photo to go to the corresponding outfit post)

To be fair some of my personal favorites, number 2, 7 and 10, are already in featured in the collage above. I therefore didn’t mention them in my personal top 10 outfits, so underneath you see my ten favorite outfits next to the three I just mentioned.

outfits2014personal
(click on a photo to go to the corresponding outfit post)

I did quite well on social media as well. I have just gained 1.000 followers on facebook and I hàd more than 10.000 followers on instagram before the ‘instagram rapture’ (the mass deleting of spam accounts). Fortunately I am on my way to make a comeback, since I now have 9.700 followers. I also grew on Pinterest, I now have 4.125 followers and Pinterest even became on of my top traffic sources.

Finally I’d like to thank all sweet people how loyally visit my blog day after day and leave the sweetest comments, you all mean so much to me. I’d like to give a special thanks to the ten persons who left the most comments on my blog in 2014:  Nora (who is the leader with 245 comments), Eva, Pia, Karlien, Laura, Sonja, Joy, Nena, Esmée en Rielle, You’re the greatest!

I want to wish you all so much fun tonight and most of all the best of luck in the new year! I hope to see you all back here at Red Reiding Hood next year! Thank you!

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

8 comments