IT’S MY BIRTHDAY!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

[english]

It’s my birthday! Today I already get to blow out 22 candles. 22! I know I’m still very young to some of you, but it feels like the past few years have flown by. I started this blog when I was 17 (almost 18), which is four years ago. Time flies when you have fun! It’s funny because I used to always like to get older, but this is the first year that I haven’t been looking forward to. I’m not looking forward to reaching a certain age anymore. Don’t get me wrong though, I really want to get older of course (I absolutely don’t want to die!), but I’m not looking forward to being able to say ‘I’m 23, 24, 25 et cetera’. 21 still was a special age (just like 16 and 18 were). I think that at age 21 you’re officially allowed to do everything (drinking alcohol in America, yay!). But from now on nothing ‘special’ will happen anymore when I reach a certain age (besides from retiring when I’m 67, lol). But hey, that’s okay! I made it to another year, I’m healthy, I’m surrounded by lovely people and I’m happy. That’s something to celebrate as well! Now that I think of it though there actually is something special about this birthday: Being able to celebrate it in my own house for the very first time! Hooray!

[dutch]

Ik ben jarig! Vandaag mag ik alweer 22 kaarsjes uitblazen. 22! Ik weet dat ik voor sommigen van jullie alsnog piepjong ben, maar het voelt alsof de laatste jaren voorbij zijn gevlogen. Ik begon deze blog toen ik 17 was (bijna 18), wat vier jaar geleden is. De tijd vliegt voorbij als je het naar je zin hebt! Grappig is het dat ik het vroeger altijd leuk vond om ouder te worden, maar dat dit het eerste jaar is waar ik niet naar uit heb gekeken. Ik kijk er niet meer naar uit om een bepaalde leeftijd te bereiken. Begrijp me echter niet verkeerd, ik wil natuurlijk graag ouder worden (ik wil absoluut niet dood), maar ik kijk er niet naar uit om te zeggen ‘Ik ben 23, 24, 25 et cetera’. 21 was nog een bijzondere leeftijd (net zoals 16 en 18 waren). Ik denk namelijk dat je op je 21e officieel bevoegd bent om alles te doen (drinken in Amerika, joepie!). Maar er zal nu niks bijzonders meer gebeuren als ik een bepaalde leeftijd bereik (behalve op pensioen gaan als ik 67 ben, lol). Maar hé, dat is oké! Ik heb het maar weer een jaar uitgehouden, ik ben gezond, ik heb lieve mensen om me heen en ik ben gelukkig. Dat is ook iets om te vieren! Nu ik er echter over nadenk is er eigenlijk wel iets speciaals aan deze verjaardag: De mogelijkheid om het voor de allereerste keer te vieren in mijn eigen huis! Hoera!

Follow on Bloglovin

13 comments