TOP 10 PREGNANT FASHION BLOGGERS

RED REIDING HOOD: top 10 pregnant fashion bloggers

[english]

Okay, before you start asking: No, I’m not pregnant and I’m not planning to anywhere in the near future. Since I think I will get pregnant at some point in my life though (after I fully enjoyed other things in life) I do find it inspiring to see women, especially fashion bloggers, still looking fab while being pregnant. When I do get pregnant I want to be just as fashionable as them. I feel like lots of my favorite fashion bloggers (and also people in my ‘real life’) are pregnant or just got babies now, so I thought it would be fun to dedicate a post to my personal top 10 pregnant fashion bloggers. Some of them already got their child, but I still find it nice to feature them in this post. I just admire all of them so much for looking as good as they do/did while being pregnant. If there’s one thing these ladies teach us, it’s that you most certainly don’t have to hide that belly, but rock it in a beautiful bodycon dress. Plus I know some of my readers are little bit older than I am and are pregnant as we speak, planning to get or even already have children. So this post might be especially inspiring for them. So here we go: Top 10 pregnant fashion bloggers.

[dutch]

Oké, voor jullie het gaan vragen: Nee, ik ben niet zwanger en dat ben ik ook niet van plan in de nabije toekomst. Aangezien ik denk dat ik op een bepaald punt in mijn leven wel zwanger zal raken (nadat ik volop het genoten van andere dingen in het leven) vind ik het heel inspirerend om andere vrouwen, met name fashion bloggers, te zien die er ook tijdens hun zwangerschap fantastisch uitzien. Als ik ooit zwanger raak wil ik er net zo fashionable bijlopen als zij. Ik heb het gevoel dat veel van mijn favoriete fashion bloggers (en ook mensen in mijn ‘echte leven’) nu zwanger zijn of net kinderen hebben gekregen, dus het leek me leuk om een post op te dragen aan mijn persoonlijke top 10 zwangere fashion bloggers. Sommigen van hen zijn inmiddels al bevallen, maar ik vind het alsnog leuk om hen in deze post te betrekken. Ik bewonder ze allemaal enorm voor het er nog steeds modieus uitzien tijdens hun zwangerschap. Als er iets is wat we van deze dames kunnen leren is dat je je buikje vooral niet hoeft te verbergen, maar vooral met trots moeten laten zien in een mooie bodycon dress. Daarnaast weet ik dat sommige van mijn lezers ietsje ouder zijn dan ik en zwanger zijn as we speak, plannen hebben om zwanger te raken of zelfs al kinderen hebben. Dus deze post is wellicht voor hen extra inspirerend. Dus hier gaan we: Top 10 zwangere fashion bloggers.

1. COME OVER TO THE DARK SIDE WE HAVE CANDY
Cindy is the first blogger I ever started following (I also mentioned her in my top 10 fashion bloggers post) and I still check her blog everyday. Her blog is a little quiet right now though, since she’s got her hands full with little Enzo and the webshop ‘The Color Blue‘ which she runs with her sister. Cindy really rocked pregnancy, no flower printed gowns for Cindy ;)
Cindy is de eerste blogger die ik ooit ben gaan volgen (ik heb haar ook genoemd in mijn top 10 fashion bloggers post) en ik bekijk haar blog nog steeds iedere dag. Het is er nu echter een beetje stil, aangezien ze haar handen vol heeft aan klein Enzo en de webshop ‘The Color Blue’, welke ze samen met haar zus runt. Cindy wist zwangerschap echt te rocken, geen bloemengewaden voor Cindy ;)

RED REIDING HOOD: Fashion blogger COTTDS come over to the dark side we have fashion cindy van der heyden pregnant zwanger maternity inspiration maxi skirt

RED REIDING HOOD: Fashion blogger COTTDS come over to the dark side we have fashion cindy van der heyden pregnant zwanger maternity inspiration leather skit bomber jacket

RED REIDING HOOD: maternity style COTTDS Cindy come over to the dark style we have candy pregnant outfit

2. THE FASHION GUITAR
When I think of pregnant fashion bloggers the first one to pop in my mind is Charlotte Groeneveld. She really mastered the art looking fabulous and preggers at the same time, since she was pregnant twice (and now is the proud mummy of little James and Stella) and never made a fashion mistake. You go, girl!
Als ik denk aan zwangere fashion bloggers is de eerste die me te binnen schiet Charlotte Groeneveld. Ze heeft de kunst van modieus en zwanger zijn tegelijkertijd behoorlijk goed onder de knie, aangezien ze al twee keer zwanger is geweest (en nu de trotse moeder is van kleine James en Stella) en nog nooit een fashion flater heeft geslagen. You go, girl!

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger the fashion guitar maternity wear leather skirt inspiration

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger the fashion guitar charlotte groeneveld coat maternity wear inspiration

RED REIDING HOOD: Fashion blogger charlotte groeneveld the fashion guitar pregnant outfit maternity wear inspirationn

3. ANOUK YVE
The only one in this list still being pregnant is Anouk. Pregnancy looks beautiful on her!
De enige in dit rijtje die nog steeds zwanger is, is Anouk. Zwangerschap staat haar prachtig!

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger anouk yve maternity outfit inspiration

RED REIDING HOOD: Fashion blogger anouk yve pregnant look maternity outfit

RED REIDING HOOD: Fashion blogger anouk yve pregnant outfit maternity look

4. MODEJUNKIE
Anjelica just welcomed her second child in this world and she might not have shared a lot of looks during her pregnancy, what she did share looked amazing!
Anjelica heeft pasgeleden haar tweede kind in deze wereld verwelkomd en ze heeft misschien niet zoveel looks gedeeld tijdens haar zwangerschap, wat ze deelde stond haar prachtig!

RED REIDING HOOD: Anjelico Lorenz pregnant fashion blogger maxi dress bomber jacket maternity outfit

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger mode junkie maternity style white dress outfit

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger modejunkie anjelica lorenz outfit lace up dress

5. COULD I HAVE THAT
Samantha Wennerstrom gave birth to her beautiful daughter Elin Mea (gosh, I love that name!) November last year and her pregnancy looks were amazing. Pregnancy really suited her.
Samantha Wennerstrom beviel in November vorig jaar van haar prachtige dochter Elina Mea (god, wat een mooie naam!) en haar zwangerschapsoutfits waren geweldig. Zwangerschap stond haar echt goed.

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger could i have that outfit wrap dress maternity look

RED REIDING HOOD: Fashion blogger wearing over the knee boots pregnant outfit could i have that maternity look

RED REIDING HOOD: Fashion blogger could i have that pregnancy look maternity outfit

6. SMITTEN STUDIO
You’ve got to agree that Sarah Sherman Samuel (what a great name) looked lovely during her pregnancy. She now is the proud mother of Archer Lee Fox Samuel (another great name).
Je moet het met eens zijn dat Sarah Sherman Samuel (wat een fantastische naam) er fantastisch uitzag tijdens haar zwangerschap. Ze is nu de trots moeder van Archer Lee Fox Samuel (nog zo’n gave naam).

RED REIDING HOOD: Fashion blogger smitten studio wearing skirt maternity look pregnancy outfit

RED REIDING HOOD: Smitten studio fashion blogger pregnancy look ripped jeans trench coat maternity fashion inspiration

RED REIDING HOOD: Fashion blogger smitten studio online pregnancy look maternity outfit

7. CARA LOREN
In 2011 Cara Loren gave birth to her son Hanes and in 2014 she gave birth to her second son Arrow (such great names!). Didn’t she look stunning during her pregnancies?
In 2011 beviel Cara Loren van haar zoon Hanes en in 2014 beviel ze van haar tweede zoon Arrow (zulke gave namen!). Zag ze er niet geweldig uit tijdens haar zwangerschappen?

RED REIDING HOOD: Fashion blogger cara loren pregnancy look dress maternity style

RED REIDING HOOD: Fashion blogger wearing all black pregnancy look cara loren maternity outfit

RED REIDING HOOD: Cara loren fashion blogger pregnancy look maternity outfit

8. KELLI MURRAY
Kelli has two beautiful children, a girl and a boy: Rylee and Cru. This lady knows how to dress during pregnancy.
Kelli heeft twee prachtige kinderen, een meisje en een jongen: Rylee en Cru. Deze dame weet hoe ze zich moet kleden tijdens een zwangerschap.

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger kelli murray white dress denim shirt maternity outfit

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger kelli murray wearing lace crochet dress maternity outfit

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger kelli murray flower paisley dress maternity outfit

9. PINK PEONIES
Rachel just recently  (May 3rd 2015) gave birth to little Isla Rose and looked amazing during her pregnancy.
Rachel is pas net (3 mei 2015) bevallen van Isla Rose en zag er fantastisch uit tijdens haar zwangerschap.

RED REIDING HOOD: Fashion blogger pink peonies pregnancy look midi dress maternity outfit

RED REIDING HOOD: Classy maternity look little black wrap dress pregnancy outfit fashion blogger pink peonies

RED REIDING HOOD: Fashion blogger pink peonies pregnancy look fashion week maternity outfit over the knee boots

10. THE NORTHERN LIGHT
I think Hedvig is one of the prettiest women I ‘know’ and being pregnant made her even more beautiful. She actually dressed like she did before (so her outfits were still inspiring for non-pregnant women), but the belly gave her outfits something extra.
Ik denk dat Hedvig één van de mooiste vrouwen is die ik ‘ken’ en zwanger zijn maakte haar zelfs nog mooier. Ze kleedde zich eigenlijk net zoals daarvoor (dus waren haar outfits nog steeds inspirerend voor niet zwangere vrouwen), maar de buik gaf haar iets extra’s.

RED REIDING HOOD: The Northern Light fashion blogger pregnancy look maternity outfit

RED REIDING HOOD: Pregnant fashion blogger the northern light margiela H&M cashmere sweater dress maternity outfit

RED REIDING HOOD: Fashion blogger the northern light pregnancy look maternity outfit

Follow on Bloglovin

5 comments