LIFE / MY SECRET TO WAKING UP LESS GRUMPY

RED REIDING HOOD: Blogger review philips wake up lightRED REIDING HOOD: Blogger review philips wake up light

[english]

I don’t know about you, but I’m not a morning person at all, especially when it’s still dark outside and the floor is cold (damn winter). Everything in my body stands against turning on the harsh bedroom light and getting out of bed. Unfortunately I often have no choice and get up silently swearing.

A little while ago I found a solution for the darkness problem though: The Philips Wake Up Light. This device works wonders for me and my boyfriend (and no, this post is not sponsored) and since I think more of you might have this problem I thought it might be nice to tell you a little bit more about this unique alarm clock. The whole idea is that you wake up naturally from light in stead of from your annoying alarm sound (which I’m sure caused a few people a heart attack). If you set your alarm clock at a specific time, it will slowly start to fill the room with yellow light starting 30 minutes in advance. Just to be sure there also will be an alarm as well at that specific time, but you should already be awake from the light by then. The alarm sound is not annoying though: my version (the HF3505) let’s you pick from two different bird sounds and the FM radio. I’m always awake before the sound though, which I find very calming. I don’t have to blind myself by turning on the light, because the room already is filled with (soft) light and I feel like I woke up naturally. I’m still not a big fan of getting up early in the morning, but this device sure as hell makes me a lot less grumpy.

So, what do you think? Is this device something you need in your life or do you maybe have other tips to share for waking up less grumpy?

PS: As you can see I took these photos at 1.10 pm, but of course I usually wake up a lot earlier, lol.

[dutch]

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben totaal geen ochtendmens, vooral niet wanneer het nog donker is buiten en de vloer koud is (verdomde winter). Alles in mijn lichaam verzet zich ertegen om het felle slaapkamerlicht aan te doen en uit bed te stappen. Helaas heb ik vaak geen keus en sta ik toch stilletjes vloekend op.

Een tijdje geleden heb ik echter een oplossing voor het donker-probleem gevonden: De Philips Wake Up Light. Dit apparaatje heeft echt wonderen verricht voor mijn vriend en ik (en nee, deze post is niet gesponsord) en aangezien ik denk dat meer van jullie dit probleem misschien wel kennen vertel ik jullie vandaag meer over deze unieke wekker. Het hele idee ervan is dat je natuurlijk wakker wordt van licht in plaats van je vervelende wekkergeluid (waarvan ik zeker ben dat er een behoorlijk aantal mensen een hartaanval van hebben gekregen). Als je je wekker zet voor een bepaalde tijd, zal je kamer 30 minuten van te voren geleidelijk aan met geel licht worden gevuld. Voor de zekerheid gaat er ook een wekkergeluid op dat specifieke tijdstip, maar als het goed is ben je dan al wakker geworden door het licht. Het geluid is niet vervelend: mijn versie (de HF3505) laat je kiezen uit twee verschillende vogelgeluiden en de FM radio. Zelf ben ik altijd al wakker voor het geluid, wat ik erg relaxed vind. Ik hoef mezelf niet te verblinden door het slaapkamerlicht aan te doen, omdat de kamer al gevuld is met (zacht) licht en ik heb het gevoel natuurlijk wakker te zijn geworden. Ik ben nog steeds geen grote fan van vroeg opstaan, maar dit apparaatje maakt mij zeker een stuk minder chagrijnig als het dan echt moet.

Dus, wat denk je? Is dit iets wat jij nodig hebt in je leven of heb je misschien tips voor andere om minder chagrijnig wakker te worden?

PS: Ik heb deze foto’s zoals je ziet om 13.10 gemaakt, maar natuurlijk sta ik normaal gesproken een stuk vroeger op, lol.

Follow on Bloglovin

2 comments