PERSONAL / ABOUT MY INSECURITIES

RED REIDING HOOD: about my insecurities

[english]

Some people might agree that I have a ‘resting bitch face’ (yes, I’ve been told that). This in combination with the fact that I like fashion and post a lot of photos of myself online might make some people think that I’m an arrogant person, which I’m not at all. And I really think it’s important for you to understand that. I’m just a young woman with insecurities, just like every other feminine species in the world. Since I find it more and more important that this blog truly reflects who I am, I thought it might be good to share this side of myself as well. Just to make one thing clear though: the goal of this post is not for everybody to feel sorry for me, God no, but just to make clear that I’m not full of myself or something like that. And just to say ‘I feel ya‘ to other girls with insecurities. I also understand that my insecurities might be minor compared to some other people’s insecurities, but everybody has them: big or small. I think insecurities make you a human being and these are mine. I learned to accept my ‘flaws’ over the years, but I’m not very proud of these parts of my body.

– My big thighs
You have people of whom their fat gets evenly divided on their body, you have people of whom their fat gets mostly to their belly and people of whom their fat gets mostly to their thighs. I belong to the third group. Don’t get me wrong. I do have a little belly fat as well, but most of it definitely goes to my thighs. When I lose weight, my belly gets flatter and flatter, but it’s so damn hard to get my thighs too shrink. I think that just is how my body works and I can’t help it. It does annoy me though. I know my thighs probably aren’t the biggest you’ve ever seen, but they are pretty big compared to the rest of my body.

– My small breasts
Part of my thighs looking so big is the fact that my breasts are very small. I won’t lie about it: I’ve got a cup A and I hate it. You probably haven’t noticed before, that’s because I wear maximizing bras. There, I said it! Although these bras work very well for me, I would love to still feel feminine when I’m not wearing a bra anymore and therefore have considered a breast augmentation. I don’t think I will ever do it though, since it costs a lot of money and I’m not a big fan of surgery. Plus I’m afraid that they will look super fake.

– My wide feet
I’ve got quite wide feet, people have even compared them to hands and many have felt the need to say that I should wear a bigger size when I wore sandals. Well, sizing up is not the solution, it’s always the width that makes them too small. My feet always tend to be wider than the sole. But I don’t want to wear closed shoes in summer, so you’ll just have to look at my wide feet in summer. So keep this in mind when you want me to advise to get a size larger next summer ;)

– My slightly x-shaped legs
I’ve got a bit of a strange walk, which is because (I think) I have slightly x-shaped legs. My walk gets even ‘funnier’ (yep, I have heard people laugh) when I run, because I then wave my under legs outside. I love running though, so it’s pretty frustrating. Another disadvantage that comes with x-shaped legs is having your legs rub against each other, which is awful in summer, because skin rubbing on skin is not a nice feeling. Sorry if this is too much information, lol.

Well, that’s it. Again: no need to feel sorry, I can perfectly live with my insecurities now. I just hope you better understand the person I am now. Putting myself on the internet, doesn’t mean I’m a certain type of person (read: arrogant) ;)

[dutch]

Sommige mensen zijn het er met elkaar over eens dat ik in het bezit ben van een ‘resting bitch face‘ (ja, dat is me weleens verteld). Dit in combinatie met het feit dat ik van fashion houd en veel foto’s van mezelf online zet doet sommige mensen denken dat ik een arrogant persoon ben, wat ik juist totaal niet ben. En ik vind het belangrijk voor jullie om dat te begrijpen. Ik ben gewoon een jonge vrouw met onzekerheden, net zoals elke ander vrouwelijk schepsel in de wereld. Aangezien ik het steeds belangrijker vind dat deze blog echt weerspiegelt wie ik ben, dacht ik dat het goed zou zijn om deze kant van mezelf te delen. Wel wil graag één ding duidelijk maken: het doel van deze post is niet dat iedereen medelijden met me gaat hebben, alsjeblieft niet, maar gewoon om duidelijk te maken dat ik niet compleet vol van mezelf ben of zoiets. En gewoon om te zeggen ‘I feel ya‘ tegen andere meiden met onzekerheden. Ik begrijp ook wel dat mijn onzekerheden erg klein kunnen zijn vergeleken met de onzekerheden van sommige andere mensen, maar iedereen heeft ze: groot of klein. Ik denk dat onzekerheden je menselijk maken en dit zijn de mijne. Ik heb geleerd om mijn ‘onvolkomenheden’ te accepteren over de jaren heen, maar trots ben ik niet op deze delen van mijn lichaam.

– Mijn brede heupen
Je hebt mensen wiens vet gelijk over het hele lichaam wordt verspreid, je hebt mensen wiens vet vooral op hun buik gaat zetten en mensen wiens vet direct naar de heupen gaat. Ik behoor tot de derde groep. Begrijp me niet verkeerd, ik heb ook wel een beetje buikvet, maar het overgrote deel gaat naar mijn heupen. Als ik gewicht verlies wordt mijn buik dunner en dunner, maar het zo moeilijk om mijn heupen af te laten slanken. Ik denk dat het gewoon is hoe mijn lichaam werkt en daar is niets aan te doen. Toch irriteert het me wel. Ik weet ook wel dat mijn heupen waarschijnlijk niet de breedste zijn die je ooit hebt gezien, maar ze zijn wel erg breed vergeleken met de rest van mijn lichaam.

– Mijn kleine voorgevel
Een reden waarom mijn heupen zo breed lijken is omdat mijn borsten zo klein zijn. Ik zal er niet omheen draaien: ik heb cup A en dat haat ik. Het is je waarschijnlijk niet eerder opgevallen, dat is omdat ik maximizing bras draag. Zo, dat is gezegd! Hoewel deze bh’s wel werken voor mij, zou ik me alsnog graag vrouwelijk willen voelen als ik geen bh draag en heb daarom weleens een borstvergroting overwogen. Ik denk alleen niet dat ik het ooit echt zou doen, omdat het veel geld kost en ik geen grote fan ben van in me laten snijden. Daarnaast ben ik ook gewoon bang dat het er super nep uit zal gaan zien.

– Mijn brede voeten
Ik heb best wel brede voeten, mensen hebben ze zelfs vergeleken met handen en velen hebben ook de drang gehad om te zeggen dat ik een grotere maat zou moeten nemen als ik sandalen draag.  Nou, een maat groter is niet de oplossing, het is altijd de breedte die ze te klein maakt. Mijn voeten zijn meestal breder dan de zool. Maar aangezien ik in de zomer geen dichte schoenen wil dragen, zou je gewoon tegen mijn brede voeten aan moeten kijken in de zomer. Dus houd dit in gedachten als je me volgende zomer wil adviseren om een maat groter te nemen ;)

– My lichtelijke x-benen
Ik heb een beetje een vreemd loopje, wat komt doordat ik (denk ik) een beetje x-benen heb. Mijn loopje wordt nog ‘grappiger’ (ja, ik heb mensen horen lachen) als ik ren, omdat ik dan met mijn onderbenen naar buiten zwaai. Ik ben wel dol op rennen, dus dat is best wel frustrerend. Nog een nadeel van x-benen is dat je benen tegen elkaar aan schuren, wat vreselijk is in de zomer, omdat huid die tegen huid aan schuurt geen fijn gevoel is. Sorry als dit teveel informatie is, lol.

Nou dat is het wel. Nogmaals: je hoeft echt geen medelijden met me te hebben, ik kan inmiddels prima leven met mijn onzekerheden. Ik hoop alleen dat je de persoon die ik ben nu beter begrijpt. Mezelf op het internet zetten betekent niet meteen dat ik een bepaald type persoon (lees: arrogant) ben ;)

Follow on Bloglovin

10 comments