PERSONAL / HOW TO DEAL WITH YOUR INNER-NEGATIVE NANCY

RED REIDING HOOD: How to deal with negative thoughts negative nancy tips tricks

[english]

First of all: if you don’t know what a Negative Nancy is, let me explain. It’s that little voice in your head basically telling you how much you suck in whatever you’re doing. She can drive you absolutely crazy and I think her ultimate goal is to make you depressed. My inner-Negative Nancy has been showing up way more often than I like lately and I’m not planning on letting her destroy my life, so I declared war to her. This is how I usually make the bitch shut up.

“This is how I make my inner-Negative Nancy shut up.”

1. Go get some sleep
She usually shows up when you feel tired, so get some sleep, don’t do anything rigorous and make her disappear. Or even better: don’t let yourself come to the point that you feel tired at all. Just go to bed on time. If I work till late all kinds of negative thoughts cross my mind and I go to bed feeling absolutely rubbish, but when I wake up I have a clear mind again and start to see everything in a new perspective. If I did listen to my inner-Negative Nancy the night before, I might have done stupid stuff like deleting my blog, which I would have regret a lot the next morning. So sleep is very important!

2. Try to look at things from a different angle
Still around? Go take a bath and have a deep conversation with Nancy yourself (without turning schizophrenic). You must really interrogate her. See if she can really support what she’s saying and try to look at things from a different angle. My Negative Nancy for example has been scaring me with talks about how my blog is not relevant anymore, because people will just scroll through their Instagram feeds for inspiration. Well, she might have a point there, but that means that I just have to give my blog added value: give people something they can’t find on Instagram. That’s why I decided to focus more on text accompanying my outfits and do more personal posts like this one. So instead of whining, I found a solution.

3. Talk about it with others
Still haven’t made her shut up? Talk about her opinions with other people and see if they agree with Nancy or if they think she’s just a little bitch who talks shit. 99% of the time the latter will be the case and people will tell you not to listen to her. Talking to other people about my negative thoughts always feels like such a relief to me. Sometimes I just get stuck in my negative thoughts and even a bit of sleep and a bath can’t help putting them in perspective. When that happens I usually tell my boyfriend or parents what’s bothering me and that often really helps. They can see things from such an other angle and that often calms me down a lot. So don’t feel ashamed to share your thoughts!

“Other people might see things from a very different perspective.”

Are you familiar with your inner-Negative Nancy and do you have any tips on how to get rid of negative thoughts? I’d love to hear them!

xoxo,
Rowan

[dutch]

Om te beginnen: voor het geval je niet weet wat een Negative Nancy is, leg ik het je graag uit. Het is dat kleine stemmetje in je hoofd die je in feite vertelt hoe slecht je bent in wat je ook doet. Ze kan je helemaal gek maken en ik denk dat het haar ultieme doel is om je depressief te praten. Mijn inner-Negative Nancy is de laatste tijd wat vaker opgedoken dan ik wil en ik ben niet van plan om haar mijn leven te laten ruïneren, dus ik heb de oorlog aan haar verklaard. Dit is hoe ik ‘de bitch’ normaal gesproken de mond stoer

“Dit is hoe ik mijn inner-Negative Nancy de mond snoer.”

1. Ga slapen
Meestal duikt ze op als je je moe voelt, dus ga slapen, doe niks rigoureus en laat haar verdwijnen. Of zelfs beter: laat jezelf niet eens het punt bereiken waarop je je moe voelt. Ga gewoon op tijd op bed. Als ik tot laat doorwerk schieten me allerlei negatieve gedachten te binnen en ga ik naar bed met een slecht gevoel, maar als ik de volgende dag wakker word kan ik weer helder nadenken en bekijk ik alles in een nieuw perspectief. Als ik de vorige nacht wel naar mijn inner-Negative Nancy had geluisterd, had ik misschien iets doms gedaan zoals mijn blog deleten, waar ik de volgende ochtend enorm veel spijt van zou hebben gehad. Dus slaap is erg belangrijk!

2. Probeer dingen vanuit een ander oogpunt te bekijken
Is ze er nog steeds? Neem een bad en ga zelf een diepe conversatie aan met Nancy (zonder schizofreen te worden). Je moet haar echt ondervragen. Kijk eens of ze wat ze zegt echt kan onderbouwen en probeer dingen eens vanuit een ander oogpunt te bekijken. Mijn Negative Nancy heeft me bijvoorbeeld erg bang gemaakt met praatjes over dat mijn blog niet relevant meer is, omdat mensen gewoon door hun Instagram feeds scrollen voor inspiratie. Oké, ze heeft misschien een punt, maar dat betekent dat ik mijn blog dus meerwaarde moet geven: geef mensen iets wat ze niet kunnen vinden op Instagram. Dat is waarom ik heb besloten om me meer te focussen op de tekst bij mijn outfits en meer persoonlijke posts zoals deze te plaatsen. Dus in plaats van huilen bedacht ik een oplossing.

3. Praat erover met anderen
Heb je nog steeds haar mond niet kunnen snoeren? Praat over haar meningen met andere mensen en kijk eens of ze het eens zijn met Nancy of dat ze haar gewoon een trut vinden die onzin uitkraamt. 99% van de tijd is het laatste het geval en zullen mensen je vertellen om niet naar haar te luisteren. Met andere mensen praten over mijn negatieve gedachten voelt bij mij altijd als een enorme opluchting. Soms raak ik zo vast in mijn negatieve gedachten en helpt zelfs wat slaap of een warm bad me niet om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Als dat gebeurt vertel ik normaal gesproken mijn vriend of ouders over wat me dwarszit en vaak helpt dat echt. Zij kunnen dingen vanuit een totaal andere hoek bekijken en dat kalmeert me vaak enorm. Dus schaam je vooral niet om je gedachten te delen!

“Anderen zien dingen misschien vanuit een heel ander perspectief.”

Ben jij bekend met je inner-Negative Nancy en heb jij nog aanvullende tips om van je negatieve gedachten af te komen? Ik hoor ze graag!

xoxo,
Rowan

Follow on Bloglovin

1 comment