HEALTH / 3 REASONS WHY YOU SHOULD DRINK 2 LITERS OF WATER A DAY

RED REIDING HOOD: 3 REASONS WHY YOU SHOULD DRINK 2 LITERS OF WATER A DAY

[english, scroll naar beneden voor NL]

We already know it: you should drink 2 liters of water a day. But do you actually do so? Probably not (I’m no exception). Such a shame, since there are reasons enough why you should. These three reasons really motivate me to drink more water:

1. A better skin: if you drink lots of water your skin will look brighter and fine lines will become less visible.
2. Losing weight: by drinking lots of water your metabolism  will work faster and it will also make you feel full.
3. Detoxing: water helps your body losing waste, so the more you drink, the quicker this goes.

Do you find it hard to actually drink 2 liters of water a day? Then try this: drink a glass of water every time you used the toilet. I once got this tip from my mom and it really works for me! There are also several apps available making it easy to track how much water you drank.

“Drink a glass of water every time you used the toilet, it really works!”

You can just drink tap water, but the healthiest option is natural mineral water. Tap water comes from surface water (such as rivers) and underground water. To make the water drinkable, tap water undergoes several chemical and microbiological treatments. That won’t kill you, but it can be healthier. Natural mineral water is water that wells from a natural source. Natural mineral water always has a constant mineral composition and needs to get bottled directly at the source, without treatment. One of those natural mineral waters is Spa. This mineral water is mined in Spa. Spa is one of the biggest protected natural environments of Europe, where on average falls down 1,5 x as much rain as in the rest of Belgium. Because every drop of Spa once was a drop of rain, Spa made the film Project Rain. As an ode to the rain Spa has built an installation that changes rain drops in light and sound. The result is incredibly beautiful to see and hear. So you should definitely watch the video above, it made feel totally ‘zen’!

“Spa has built an installation that changes rain drops in light and sound.”

So do you already drink 2 liters of water a day? If so, do you have tips for ‘beginners’? If not, are you at least planning to? xoxo, Rowan

[dutch]

Eigenlijk weten we het allemaal wel: je zou 2 liter water per dag moeten drinken. Maar doe je dat ook echt? Waarschijnlijk niet (ik ben daar geen uitzondering op). Hartstikke zonde, want er zijn genoeg redenen waarom je dat wel zou moeten doen. Deze drie redenen motiveren mij echt om meer water te drinken:

1. Mooiere huid: als je veel water drinkt zal je huid er levendiger uitzien en zullen fijne lijntjes minder worden.
2. Afvallen: door veel water te drinken gaat je stofwisseling sneller werken en krijg je ook nog eens een vol gevoel.
3. Ontgiften: water zorgt ervoor dat afvalstoffen in je lichaam worden afgevoerd, dus hoe meer water je drinkt, hoe sneller dit gaat.

Vind je het lastig om op die 2 liter water per dag te komen? Probeer dit dan eens: telkens als je naar de wc bent geweest een glas water drinken. Deze tip heb ik ooit van mijn moeder gekregen en het werkt echt! Er zijn ook verschillende apps verkrijgbaar waarop je makkelijk kan bijhouden hoeveel water je hebt gedronken.

“Drink telkens als je naar de wc bent geweest een glas water, het werkt echt!”

Je kan gewoon kraanwater drinken, maar de allergezondste optie is natuurlijk mineraalwater. Kraanwater komt van oppervlaktewater (zoals van rivieren) en ondergronds water. Om het water drinkbaar te maken, ondergaat kraanwater een aantal chemische en microbiologische behandelingen. Daar ga je heus niet dood van, maar het kan wel gezonder. Natuurlijk mineraalwater is water dat ontspringt uit een natuurlijke bron. Natuurlijk mineraalwater heeft altijd een constante mineralensamenstelling en moet direct aan de bron gebotteld worden, zonder behandeling. Spa is zo’n vorm van natuurlijk mineraalwater. Dit mineraalwater wordt gewonnen in Spa. Spa is een van de grootste beschermde natuurgebieden van Europa, waar gemiddeld 1,5 x zoveel regen als in de rest van België. Omdat elke druppel Spa ooit een druppel regen was, heeft Spa de film Project Rain gemaakt. Als een ode aan de regen heeft Spa heeft een installatie gebouwd die regendruppels verandert in licht en geluid. Het resultaat is echt waanzinnig mooi om te zien en te horen. Bekijk dus zeker even het filmpje hierboven, ik werd er zelf helemaal ‘zen’ van!

“Spa heeft een installatie gebouwd die regendruppels verandert in licht en geluid.”

Drink jij al 2 liter per dag? Zo ja, heb je nog tips voor ‘beginners’? Zo niet, ben je het wel van plan?

xoxo, Rowan

 

Follow on Bloglovin <

4 comments