PERSONAL / HOW I BATTLED ACNE USING ROACCUTANE

RED REIDING HOOD: Beauty blogger roaccutane treatment before after photo acne1. This is what my unphotoshopped naked face looks like now, five months after I took my last roaccatune pill.

RED REIDING HOOD: Blogger roaccutane acne before after photos 2. These photos were taken on February 6th 2015, right before I started my roaccutane treatment.

[english, scroll naar beneden voor NL]

If you watch my YouTube videos you might have come across a video about my experience with roaccutane, a medicine against acne. If not, you it might come as a surprise to you that 13 months ago I was still suffering from acne and felt disgusted with myself. But luckily I got rid of it and I feel a lot more confident about my skin now. Today I’m telling you how I won the battle against acne!

“I felt disgusted with myself.”

How it all started
When all of my friends started to get pimpels around the age of 13/14 I thought I was blessed with a clear skin. I never had any pimpels and I felt very lucky about that. That was until I turned 16 and started to get pimpels as well, while friends’ skins were already started to clear up a bit. At first I didn’t really worry about it, until it got worse: way worse. Before I knew my face was red from all the pimpels, including painful subcutaneous pimples. Yikes! 

The beautician
After I already used the non-working obvious stuff like Clearasil and Benzoylperoxide Hydrogel, a friend of mine advised me to see a beautician, so I did. The beautician said she could help me, but it would cost a lot of money. As desperate as I was, I agreed. I saw her every month and always went home with a lot of expensive skin products. What she did (popping the pimpels and putting some kind of heat mask on my face) kind of worked, but only for a few days. It also made my skin very sensitive and flaky. So this wasn’t really the answer.

The Diane-35 Pill
My mom took me to see my doctor and he advised me to take the Diane-35 Pill, which is ‘just’ a heavier version of the regular contraception pill. This pill really changed my life! In no time I got rid of my acne and my skin felt as soft as a baby’s skin. I couldn’t be happier and took this pill for about four years. But unfortunately almost two years ago the Diane-35 Pill got a lot of negative news attention, because it might cause thrombosis. My doctor decided not to subscribe this pill any longer and I hoped that by now I would have ‘overgrown’ my acne. But boy, was I wrong: it all came back.

“My doctor stopped subscribing the Diane-35 pill and my acne returned.”

Stupid salves and antibiotics
And again I felt terrible about myself and didn’t want anybody to see me without make-up. Not even with make-up to be totally honest, since I couldn’t hide it that well. So I went to the doctor as well and I first went home with some kind of salve, which obviously didn’t work. I already predicted that, because I’m convinced my acne can only be battled from inside the body. So then he subscribed me antibiotics, which unfortunately didn’t work as well. According to the doctor there was nothing else he could do. So of course I was very upset.

Roaccutane, my life saver
Then a friend of mine told me she and her sister both took roaccutane pills for a few months and it cured their acne forever. I did some research and found out that roaccutane is quite heavy medication and can only be subscribed by a dermatologist. So I went to the doctor again and asked him to please refer me to a dermatologist and he did. Fortunately the dermatologist fully understood my problem and agreed upon subscribing roaccutane for me. I had to sign a contract saying that I wasn’t planning on getting pregnant during the period I took roaccutane though and had to take blood tests every month. Yes, as I said it’s a heavy medication. In total I took roaccutane for 8 months and after 3 months already my acne had fully disappeared, but we (the dermatoligist and I) agreed upon me taking it a few months longer lower the chances of my acne coming back. And it worked! Because now, 5 months later, I still have no pimple at all. And I’m very happy about that!

Side-effects of roaccutane
I did suffer from a couple of side-effects while I was on roaccutane though. Nothing really bad, but stuff you need to know if you’re considering taking roaccutane. The first side-effect was my skin becoming extremely dry, especially during the first few months. My hands, my lips, my nose and even my cheeks became extremely flaky. Pimpels are gross, but flakes on your nose aren’t quite charming as well. So I used lots of hand moisturizer and lip balm (Eucerine Aquaphor was and still is my holy grail!) and had to buy lots of new make up, since all the make up I got was made for oily skin and made my dry skin look even drier. I also had back pains now and then, which also is a side-effect of roaccutane. It wasn’t very bad though and it didn’t occur that often, but it was annoying. So did I enjoy using roaccutane? No. Am I glad I did it? Yes, absolutely!

“Five months after taking my last roaccutane pill I still haven’t seen any pimple.”

If you suffer from acne as well and feel like you already tried everything I could really advise you to make an appointment with a dermatologist and ask about roaccuatane. You’ve got to be aware of the side-effect and be 100% sure that you don’t want to get pregnant during the period you take it though, since it could cause serious damage to your baby. But if you’re willing to go through a few months of flaky skin and occasional back pains to get rid of acne for the rest of your life, I’d say go for it!

xoxo,
Rowan

PS: If you’d like to see which products I used during the time I was on roaccutane and suffered from dry skin, you should really check this video I made of my acne story on my YouTube channel!

[dutch]

Als je mijn YouTube videos kijkt ben je misschien ook een video tegengekomen over mijn ervaring met roaccutane, een medicijn tegen acné. Zo niet, dan verbaast het je misschien dat ik 13 maanden geleden nog behoorlijk last had van acné en walgde van mezelf. Maar gelukkig ben ik ervan af gekomen en ik voel ik me nu een stuk zekerder over mijn huid. Vandaag vertel ik jullie hoe ik het gevecht tegen acné heb gewonnen!

“Ik walgde van mezelf.”

Hoe het allemaal begon
Toen al mijn vriendinnen rond de leeftijd van 13/14 jaar pukkels kregen was ik gezegend met een gave huid. Ik had nog nooit een puistje gehad en het voelde alsof ik het geluk aan mijn kant had. Dat was totdat ik 16 werd en ook pukkels begon te krijgen, terwijl de huidjes van mijn vriendinnen al wat rustiger begonnen te worden. Eerst maakte ik me er niet zo’n zorgen om, totdat het erger werd: veel erger. Voor ik het wist zag mijn gezicht rood van de pikkels, inclusief pijnlijke onderhuidse pikkels. Jakkes!

De schoonheidsspecialiste
Nadat ik zonder resultaat de standaard dingen zoals Clearasil en Benzoylperoxide Hydrogel had geprobeerd, adviseerde een vriendin me om eens langs een schoonheidsspecialiste te gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Zij zei dat ze me wel kon helpen, maar dat het wel veel geld zou gaan kosten. Wanhopig als ik was ging ik akkoord. Ik zag her elke maand en ging altijd weer naar huis met veel dure producten. Wat ze deed (puistjes uitknijpen en een soort heet masker op mijn gezicht leggen) hielp wel een beetje, maar slechts voor een paar dagen. Bovendien maakte het mijn huid supergevoelig en hingen de vellen aan mijn gezicht. Dit was dus ook niet bepaald het antwoord.

De Diane-35 pil
Samen met mijn moeder ging ik bij de huisarts langs en hij adviseerde me om de Diane 35-pil te slikken, wat ‘gewoon’ een zwaardere variant is van de reguliere anticonceptiepil was. Deze pil veranderde mijn leven! Binnen een mum van tijd was ik compleet van mijn acné af en en mijn huid voelde zo zacht als de huid van een baby. Ik was onwijs gelukkig en gebruikte deze pil zo’n vier jaar. Maar helaas kreeg de Diane-35 pil zo’n twee jaar geleden veel negatieve aandacht in het nieuws, omdat het mogelijk trombose kon veroorzaken. Mijn dokter besloot deze pil niet langer voor te schrijven en ik hoopte dat ik inmiddels mijn acné overgroeid was. Maar man, wat zat ik ernaast: het kwam allemaal keihard terug.

“Mijn dokter stopte met het voorschrijven van de Diane-35 pil en mijn acné kwam terug.”

Stomme zalfjes en antibiotica
En wederom voelde ik me vreselijk over mezelf en ik wilde dat niemand me zag zonder make-up. Eigenlijk ook liever niet met make-up, aangezien ik het niet zo heel goed wist te verbergen. Dus ik ging weer naar de dokter en hij stuurde me eerste naar huis met een soort zalfje, welke natuurlijk niet werkte. Dat had ik al voorspeld, want ik ben ervan overtuigd dat mijn acné alleen overwonnen kan worden van binnenuit het lichaam. Dus daarna schreef hij me antibiotica voor, wat helaas ook niet werkte. Volgens de dokter was er verder niets wat hij kon doen. Daar voelde ik me natuurlijk heel verdrietig over.

Roaccutane, mijn levensredder
Toen vertelde een vriendin van me dat zij en haar zusje een paar maanden roaccutane pillen hadden geslikt en dat het hun acné voor altijd heeft genezen. Ik deed een beetje onderzoek en kwam erachter dat roaccutane een vrij heftig medicijn is dat alleen voorgeschreven kan worden door een dermatoloog. Dus ik ging weer naar de dokter en vroeg of hij me alsjeblieft wilde doorverwijzen naar een dermatoloog en dat deed hij. Gelukkig begreep de dermatoloog mij volkomen en stemde ze ermee in om mij roaccutane voor te schrijven. Ik moest wel een contract tekenen waarin stond dat ik niet van plan was om zwanger te worden gedurende de periode dat ik aan de roaccutane zat en ik moest elke maand bloedtesten doen. Ja, zoals ik al zei is het een heftig medicijn. In totaal ben ik 8 maanden aan de roaccutane geweest en na 3 maanden was mijn acné al zo goed als verdwenen, maar we (de dermatoloog en ik) besloten dat ik het nog een paar maanden langer zou slikken om de kans dat mijn acné weer terug zou komen te verlagen. En het heeft gewerkt! Want nu, 5 maanden later, heb ik nog steeds geen enkele pukkel. En daar ben ik heel blij om!

Bijwerkingen van roaccutane
Ik heb wel last gehad van een paar bijwerkingen toen ik aan de roaccutane zat. Niets ergs hoor, maar wel dingen die je moet weten als je overweegt om ook roaccutane te gaan nemen. De eerste bijwerking die ik kreeg was dat mijn huid extreem droog werd, vooral gedurende de eerste maanden. Mijn handen, mijn lippen, mijn neus en zelfs mijn wangen zaten onder de schilfers. Puistjes zijn vies, maar schilfers op je neus zijn ook niet bepaald charmant. Dus ik gebruikte een hele hoop moisturizer, handcrème en lippenbalsem (Eucerine Aquaphor was en is nog steeds mijn holy grail!). Ik moest ook veel nieuwe make-up kopen aangezien de make-up die ik had was gemaakt voor de vette huid en mijn droge huid alleen maar verder uitdroogde. Ik had ook zo nu en dan last van mijn rug, wat ook een bijwerking is van roaccutane. Het was niet heel erg en het gebeurde gelukkig niet vaak, maar het kon wel vervelend zijn. Dus vond ik het een pretje om roaccutane te gebruiken? Nee. Ben ik blij dat het heb gedaan? Ja, absoluut!

“Vijf maanden na het slikken van mijn laatste roaccutane pil heb ik nog steeds geen pukkel gespot.”

Als je ook last hebt van acné en het gevoel hebt dat je werkelijk alles al hebt geprobeerd kan ik je echt adviseren om een afspraak met een dermatoloog te maken en te vragen naar roaccutane. Je moet wel op de hoogte zijn van de bijwerkingen en er 100% zeker zijn dat je niet zwanger wil raken gedurende de periode dat jet het slikt, aangezien het serieuze schade kan aanrichten aan je ongeboren baby. Maar als je bereid bent om een paar maanden gebukt te gaan onder een schilferige huid en af en toe een beetje rugpijn om vervolgens voor je hele leven van de acné af te zijn, zou ik zeggen ga ervoor!

xoxo,
Rowan

PS: Mocht je willen weten welke producten ik gebruikte tijdens de periode dat ik aan de roaccutane zat en last had van een droge huid, dan zou je echt even deze video ik maakte over mijn acné verhaal moeten kijken op mijn YouTube kanaal!

 

Follow on Bloglovin <

10 comments