MY WEEKLY DIARY IN INSTAGRAM PICTURES #15

saturday
ENG: Saturday I started the day by working on my blog a bit and by making this awesome flatlay with my new book #GIRLBOSS. At 5 o’clock we went to my aunt and uncle’s to eat homemade hamburgers together with my parents and my cousin and her boyfriend. The hamburgers were delicious! Afterwards we all went to the Markies, a café in Leeuwarden, for a beer tasting. I think in total we tasted like six different beers. They were all light spring beers, yummy!

NL: Zaterdag begon ik de dag door een beetje aan mijn blog te werken en deze awesome flatlay te maken met mijn nieuwe boek #GIRLBOSS. Om 5 uur gingen we naar mijn oom en tante toe om daar samen met mijn ouders en mijn nichtje en haar vriend zelfgemaakte hamburgers te eten, zo lekker! Daarna gingen we met z’n allen naar de Markies, een café in Leeuwarden, voor een bierproeverij. In totaal proefden we geloof ik zo’n zes verschillende biertjes. Het waren allemaal lichte lentebiertjes, jammie! 
sunday

ENG: Sunday was a very sunny day and it was time to shoot outfit photos again. I thought about wearing this outfit with the petticoat, but eventually decided to go for a different outfit and save this one for next time. My mom and I shot outfit photos in front of these gorgeous town houses in my hometown.

 

NL: Zondag scheen het zonnetje lekker en was het weer tijd voor outfit foto’s. Ik dacht eraan om deze outfit met de petticoat te dragen, maar besloot uiteindelijk toch voor een andere outfit te gaan en deze voor een andere keer te bewaren. Mijn moeder en ik maakten onder andere outfit foto’s voor deze supermooie grachtenpanden in mijn woonplaats. 

monday_to_thursday

ENG: From Monday to Thursday I had to go to school until late and therefore I posted a bit less photos than usual on Instagram. We had project week, which meant we had to work together with first, second and third year students to make a communication medium that we had to show during an exhibition on Thursday evening. Our assignment was to make contributors of an organisation healthier, so we came up with a poster with alternatives for the standard sandwich with chocolate sprinkles (which many Dutchies eat for breakfast). We figured many people just choose to eat chocolate sprinkles, because it’s quick and because they simply lack inspiration, while there are plenty of quick to prepare alternatives as well. Since we had to photograph all the sandwiches we came up with, we obviously also had to prepare all of them. You can see the colorful results on the second photo above (which I by the way deleted from my Instagram, since it didn’t match my feed, lol). On Monday this Triangl bikini got delivered for me at my parents’ house by the way, so I quickly picked it up when I got out of school. The flatlay I made of it was very popualr: 855 likes and 56 comments! It also got reposted by Triangl, where it got 119.000 likes. Wow! When I finally got out of school on Wednesday a class mate and I quickly went for outfit photos (check out her blog here). The weather was great as you can tell by the photo on the right!

 

NL: Van maandag tot en met donderdag maakte ik ontzettend lange schooldagen en plaatste daarom wat minder foto’s dan normaal op Instagram. We hadden projectweek, wat inhield dat we met drie lagen van de opleiding (eerstejaars-, tweedejaars- en derdejaarsstudenten) aan een communicatiemiddel moesten werken die we op donderdagavond tijdens een expositie moesten tentoonstellen. Onze opdracht was om medewerkers van een organisatie gezonder te maken, dus bedachten wij een poster met daarop alternatieven voor het standaard broodje hagelslag. Naar ons idee kiezen mensen namelijk puur uit gemak en inspiratieloosheid voor hagelslag, terwijl er genoeg gezonde alternatieven zijn die ook snel klaar te maken zijn. Omdat we alle door ons bedachte broodjes moesten fotograferen voor de poster moesten we ze ook allemaal klaarmaken. Het kleurrijke resultaat zie je op de middelste foto (die ik trouwens weer heb verwijderd van Instagram, omdat ik ‘m toch niet mooi genoeg bij mijn feed vond passen, lol). Op maandag werd trouwens deze Triangl bikini voor mij bezorgd bij mijn ouders thuis, dus die haalde ik nog snel uit school even op. De flatlay die ik hiervan maakte was trouwens ontzettend populair: 855 likes en 56 reacties! Hij werd later ook gerepost door Triangl zelf, waar hij 119.000 likes kreeg. Wauw! Woensdag ging ik uit school nog snel even outfit foto’s maken met een klasgenootje (bekijk haar blog hier). Het was zoals je op de rechterfoto ziet echt supermooi weer!

friday

ENG: On Friday the project week was finally over and so I went to the gym with my bestie Mariëlle in the morning. Afterwards I came over at her house to celebrate her birthday (her birthday actually was on April 1st, but we both had tests that week). I first thought we could go sit on a terrace, since the last four days (when I was locked up at school) the weather was amazing. But on Friday the weather suddenly was extremely bad: it was cold and rainy. I couldn’t really take any nice Instagram photos that day, so I shared a photo of a blossoming tree near to my school which I took earlier that week.

 

NL: Vrijdag was de projectweek eindelijk voorbij en dus ging ik ‘s ochtends lekker sporten met beste vriendin Mariëlle en ging ik daarna bij haar langs om haar verjaardag nog te vieren (ze was 1 april jarig, maar we hadden toen beide toetsen). Ik dacht eerst dat we misschien gezellig een terrasje konden pakken, aangezien het de afgelopen vier dagen (toen ik opgesloten zat in school) prachtig weer was, maar vrijdag was het opeens superslecht weer: het was koud en regenachtig. Niet bepaald een dag om mooie Instagram foto’s te maken, dus deelde ik een foto van een bloesemende dichtbij mijn school die ik eerder die week maakte.
xoxo,
Rowan

PS: Do you already follow me on Instagram (@RedReidingHood)? / Volg je me al op Instagram (@RedReidingHood)?

Follow on Bloglovin <

7 comments