LIFE LESSONS / WHY IT’S OKAY TO BE SINGLE

SAMSUNG CAMERA PICTURES

[english]

Sometimes I just feel like I really need to use my blog to address important issues. Today I want to talk to you about why it’s okay to be single. I understand this might sound weird coming from me, since I’m in a happy relationship for more than six years already (still happy, no worries!). But even though I was lucky enough to find mister right this young, I know not everybody is.I actually know a few women myself who feel pressured to find a man, because they’re afraid of ending up alone. I’ve had conversations with friends who think they should just settle for less and give up on finding their prince charming. Of course I tried to talk them out of it and fortunately none of them have settled for less yet.

“I know women who are afraid of ending up alone.”

Social pressure to get married
Luckily in Holland it’s not that big of a deal to be single. As I said women can pressure themselves, but usually their friends and relatives won’t push them into a loveless marriage. People all agree that love is the foundation of a healthy marriage. Sadly there are still many countries where social pressure to get married is very strong. I actually was shocked when I saw the video above about women in China getting the despicable title ‘leftover woman’ (‘Sheng Nu’ in Chinese) when they don’t get married before their 26th. They even have a marriage market in Shanghai where parents look for potential spouses for their daughters based on irrelevant facts like income, job, house and care possession, whilst the only thing that really matters in a marriage is love.

Single women aren’t incomplete
According to the Chinese not being married makes you an incomplete woman and I couldn’t agree less. I think all women should feel independent, complete and happy without a husband. Getting married is just a bonus to life. Or just registered partnership, because I also think once you found love you shouldn’t feel pressured to get married as well. I personally want to get married some time, but that’s just because I find the idea of a ceremony like that very romantic, but not because I feel it makes our love stronger: a piece of paper won’t do that. But that’s a whole different discussion. What I’m just trying to say is that it’s okay to be single, have your own independent life and wait as long as you need for mister right (or misses, whatever your prefer).

“Getting married is just a bonus to life.”

So whether you find your prince charming when you’re 16 or 60 doesn’t matter, as long as you don’t settle for less! Love is beautiful, so don’t get stuck in a loveless marriage. All the single ladies, now put your hands up oh oh oh oh oh oh!

xoxo,
Rowan

[dutch]

Soms heb ik het gevoel dat ik mijn blog moet gebruiken om belangrijke onderwerpen aan te snijden. Vandaag wil ik het dan ook met jullie hebben over waarom het helemaal oké is om single te zijn. Ik begrijp dat dit een beetje gek klinkt uit mijn mond, aangezien ik al meer dan zes jaar een gezonde relatie heb (nog altijd gelukkig, geen zorgen!). Maar ook al was ik nog zo gelukkig om zo jong al mijn zielsverwant te vinden, weet ik dat dit niet voor iedereen het geval is. Ik weet zelfs van een aantal vrouwen uit mijn omgeving dat ze de druk voelen om een man te vinden, omdat ze bang zijn om alleen te eindigen. Ik heb conversaties gehad met vriendinnen die denken dat ze maar genoegen moeten nemen met iemand en de zoektocht naar de ware op moeten geven. Natuurlijk probeerde ik ze van gedachten te doen veranderen en gelukkig heeft nog geen van hen genoegen met minder genomen.

“Ik ken vrouwen die bang zijn om alleen te eindigen.”

Sociale druk om te gaan trouwen
Gelukkig is het in Nederland niet zo’n big deal om single te zijn. Zoals ik zei kunnen vrouwen zichzelf wel onder druk zetten, maar meestal zullen vrienden en familieleden ze niet in een liefdeloos huwelijk drijven. Mensen zijn het er over het algemeen over eens dat liefde de basis is voor een gezond huwelijk. Helaas zijn er nog steeds veel landen waar de sociale druk om te gaan trouwen erg sterk is. Ik was behoorlijk geshokeerd toen ik bovenstaande video zag over vrouwen in China die de walgelijke titel ‘leftover woman’ (‘Sheng Nu’ in Chinese) krijgen als ze niet voor hun 26e getrouwd zijn. Ze hebben in Shanghai zelfs een huwelijksmarkt waar ouders potentiële echtgenoten zoeken voor hun dochters gebaseerd op irrelevante feiten zoals inkomen, werk en huis- en autobezit, terwijl het enige wat er echt toe doet in een huwelijk liefde is.

Single vrouwen zijn niet incompleet
Volgens de Chinezen ben je als ongetrouwde vrouw incompleet en daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik vind dat alle vrouwen zich onafhankelijk, compleet en gelukkig moeten voelen zonder een echtgenoot. Trouwen is gewoon een bonus in het leven. Or gewoon geregistreerd partnerschap, want ik vind ook dat wanneer je liefde hebt gevonden je ook geen druk moet voelen om te gaan trouwen. Persoonlijk wil ik ooit wel trouwen, maar dat is gewoon omdat ik het idee van zo’n ceremonie heel romantisch vind, maar niet omdat ik vind dat het onze liefde sterker maakt: een stukje papier zal dat niet bewerkstelligen. Maar dat is weer een heel andere discussie. Wat ik probeer te zeggen is dat het oké is om single te zijn, je eigen onafhankelijke leven te hebben en zolang als je nodig hebt te wachten voor de ware.

“Trouwen is gewoon een bonus in het leven.”

Dus of je jouw prins op het witte paard nu vindt als je 16 bent of 70 maakt niet uit, zolang je maar niet met minder genoegen neemt. De liefde is prachtig, dus zet jezelf niet vast in een liefdeloos huwelijk. All the single ladies, now put your hands up oh oh oh oh oh oh!
xoxo,
Rowan


Follow on Bloglovin

2 comments