MEET MY NEW BEST FRIEND / THE SAMSUNG GALAXY S7 EDGE

RED REIDING HOOD: Fashion blogger review Samsung Galaxy S7 Edge camera specs RED REIDING HOOD: Fashion blogger review Samsung Galaxy S7 Edge camera specs

[english]

Back in the days when all a cell phone could do was call and text, I couldn’t be bothered with the release of new phones. I just waited for my dad to buy a new phone, so I could use his old one. Now that we have smartphones though, I get super excited about the launch of a new device. The first thing I look at is the camera. Being a blogger, vlogger and Instagram addict, I find it very important to be able to take high quality photos. So when I got asked to test (and keep!) the new Samsung Galaxy s7 Edge, which is known for it’s great camera specs, I immediately said yes!

“The F1,7 lens takes sharp photos in very low light conditions!”

Rear camera
The rear camera of the Samsung Galaxy S7 Edge features a F1,7 lens, which is pretty incredible! The lower this number, the higher the aperture and the more light the lens can pass through. This means that a F1,7 lens is still able to take sharp photos in very low light conditions. But it also means that you can create a very blurry background, which us bloggers love very much! Another feature of the camera that I think is very cool is the fact that it has a Dual Pixel Sensor, which enables very fast focusing. When I film something a little bit too fast with my normal vlogging camera it often has trouble focusing, which looks strange. The Samsung Galaxy S7 Edge is able to do this much smoother though, because of the Dual Pixel Sensor. So I’ll definitely give my Samsung Galaxy S7 Edge a go for my next vlog!

Front camera
The front camera has 5 megapixels, which I think is pretty common among the newest smartphones. What makes the front camera of the Samsung Galaxy S7 Edge a bit more special though is the wide angle and the Beauty Mode. Because of the wide angle you can fit a lot of people in the same photo, perfect for group selfies. What I think is very cool about the Beauty Mode is the spotlight effect, which means that you can light up certain parts of your face. I think it makes you look much more awake. You can also make your face smaller and your eyes bigger, but that’s all a bit too much for me.

Design
So I told you all about the great cameras now, but I totally skipped the thing you’ll first notice about the phone: it’s unique design. The edge screen looks absolutely amazing! I love checking out my Instagram feed on my new phone, the photos running down on the edges of the screen look really cool. I also really like the Always On Display, which basically means that even when the phone is locked it always shows something (like the time) on the screen. I find it very convenient that I can just look at my phone to see the time and the best part is that it uses very little power to do so.

Other great features
Other great features are the big batteries and the quick battery loading time. For a person who’s online almost 24/7 and needs to quickly recharge her phone at cafes during the day, this is a very welcoming feature. You can also expand the storage capacity with a micro SD card, which I did right away, since I take lots of photos. And last but not least: it’s water resistant to 1 meter of water for 30 minutes. I’ve had a water resistant phone before and I loved taking photos underwater on vacation. So I’ll probably do that again this year!

“The Dual Pixel Sensor enables the camera to focus extremely fast!”

So yes, in case you didn’t notice yet: I love my new best friend, the Samsung Galaxy S7 Edge! It’s the perfect phone for me, mostly because of it’s great camera specs. Make sure to follow me on Instagram (@RedReidingHood) where 99% of the photos I post now are taken with my Samsung Galaxy S7 Edge. If you’d like to know even more about this awesome device please vist the official Samsung website by clicking here!

xoxo,
Rowan

[dutch]

Vroeger toen bellen en sms’en alles was wat een telefoon kon doen, interesseerden releases van nieuwe telefoons me niet zoveel. Ik wachtte gewoon tot mijn vader een nieuwe telefoon kocht, zodat ik zijn oude kon gebruiken. Nu we smartphones hebben, kan ik juist super opgewonden worden over de lancering van een nieuwe telefoon. Het eerste waar ik naar kijk bij een nieuwe telefoon is de camera. Als blogger, vlogger en Instagram verslaafde, vind ik het heel belangrijk om hoge kwaliteit foto’s te kunnen nemen. Dus toen ik werd gevraagd om de nieuwe Samsung Galaxy s7 Edge, welke bekend staat om z’n fantastische camera specs, te testen (en te houden!) zei ik natuurlijk meteen ja!

“De F1,7 lens neemt zelfs in de meest donkere omstandigheden nog scherpe foto’s!”

Achtercamera
De achtercamera van de Samsung Galaxy S7 Edge heeft een F1,7 lens, wat best wel bijzonder is! Hoe lager dit nummer, hoe hoger het diafragma is en hoe meer licht de lens door kan laten. Dit betekent dat een F1,7 lens zelfs in de meest donkere omstandigheden nog scherpe en heldere foto’s kan maken. Maar dit betekent ook dat je een hele wazige achtergrond kan creëren, iets waar wij bloggers dol op zijn! Een ander heel gaaf kenmerk van de camera is de Dual Pixel Sensor, wat ervoor zorgt dat de camera extreem snel kan focussen. Als ik met mijn normale vlogcamera iets een beetje te snel film krijgt ie vaak problemen met focussen, wat er heel raar uitziet. De Samsung Galaxy S7 Edge kan dit veel beter, vanwege dus die Dual Pixel Sensor. Ik geef mijn Samsung Galaxy S7 Edge zeker een kans voor mijn volgende vlog!

Voorcamera
De voorcamera heeft 5 megapixels, wat volgens mij best standaard is bij de nieuwste smartphones. Wat de voorcamera van de Samsung Galaxy S7 Edge iets bijzonderder maakt, is de groothoeklens en de Beauty Mode. Vanwege de groothoeklens kan je veel mensen in één foto krijgen, perfect voor groepselfies. Wat ik heel gaaf vind aan de Beauty Mode is het spotlight effect, wat betekent dat je bepaalde delen van je gezicht op kan laten lichten. Ik vind dat het je er veel wakkerder uit doet zien. Als je wil kan je ook nog je gezicht smaller maken en je ogen groter, maar dat gaat mij persoonlijk een beetje te ver.

Design
Dus ik heb jullie nu al verteld over de geweldige cameras, maar het eerste wat je opvalt heb ik eigenlijk helemaal overgeslagen: het unieke design. Het edge scherm ziet er echt fantastisch uit! Ik kijk graag naar mijn Instagram feed op mijn nieuwe telefoon, want de foto’s die aan de zijkanten een beetje naar beneden lijken te glijden zien er heel gaaf uit. Ik vind het Always On Display ook te gek, wat eigenlijk wil zeggen dat zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld het iets op het scherm laat zien (zoals de tijd). Ik vind het erg handig dat ik gewoon naar mijn telefoon kan kijken en de tijd kan zien. En het gebruikt nog eens heel weinig stroom ook!

Andere gave kenmerken
Andere gave kenmerken zijn de grote accu en de snelle oplaadtijd van de accu. Voor een persoon die bijna 24/7 online is en haar telefoon vaak snel even moet opladen bij cafés overdag, is dit erg handig. Ook kan je de opslagruimte uitbreiden met een micro SD card, wat ik meteen heb gedaan, aangezien ik veel foto’s maak. En tot slot: de telefoon is 30 minuten waterproof tot 1 meter diepte. Ik heb eerder een waterproof telefoon gehad en ik vond het fantastisch om op vakantie onderwaterfoto’s te maken. Dus dat ga ik dit jaar waarschijnlijk weer doen!

“De Dual Pixel Sensor zorgt ervoor dat de camera extreem snel kan focussen!”

Dus ja, voor het geval je het nog niet in de gaten had: ik ben dol op mijn nieuwe best vriend, de Samsung Galaxy S7 Edge! Het is de perfecte telefoon voor mij, vooral vanwege zijn fantastische camera specs. Zorg dat je me volgt op Instagram (@RedReidingHood) waar 99% van de foto’s die ik nu plaats gemaakt zijn met mijn Samsung Galaxy S7 Edge. Als je graag nog meer wil weten over deze fantastische telefoon bezoek dan de officiële Samsung website door hier te klikken!


Follow on Bloglovin

6 comments