MY WEEKLY DIARY IN INSTAGRAM PICTURES #21

saturday
ENG: On Saturday my boyfriend and I woke up pretty late, since we had friends coming over on Friday night and we had a bit too much fun. I used the rest of the day to answer e-mails, plan blog posts and get some homework done. Earlier that week I received this super fun sweater from Your Wishes with my life motto ‘eatdessertfirst’ on it. I decided to take a selfie with this sweater in between work and it turned out I’m not the only one who likes it: it received 731 likes and 21 comments on Instagram! Later that day we went to my parents, since they invited us for to barbecue together with my aunt and uncle. It didn’t really cool down like it normally does that evening, so fortunately we were able to sit outside until pretty late, which was very nice.

NL: Zaterdag werden mijn vriend en ik pas laat wakker, aangezien we de avond ervoor vrienden over de vloer hadden en het iets te gezellig hadden. Ik gebruikte de rest van de dag om e-mails te beantwoorden, blog posts te maken en huiswerk te doen. Eerder die week ontving ik deze superleuke trui van Your Wishes met mijn levensmotto ‘eatdessertfirst’ erop. Ik besloot er tussen het werk door een selfie mee te maken en het bleek dat ik niet de enige ben die ‘m tof vind: hij kreeg 731 likes en 21 reacties op Instagram! Later die dag gingen we naar mijn ouders, aangezien zij ons hadden uitgenodigd om te barbecueën samen met mijn oom en tante. Het koelde die avond niet zo erg af als normaal, dus konden we gezellig tot laat buiten blijven zitten wat erg gezellig was.
sunday

ENG: After waking up pretty late again, I went to support my best friend Mariëlle on Sunday who participated in a run in our city. Afterwards my mom and I went to take outfit photos. One of the outfits we shot was this one with my Peterborough Petes hockey jersey which I brought from Canada. I like the team, but I also really like the beige and maroon colors. While looking for a nice location we also came across these cute houses. Unfortunately this location didn’t match my outfit, but I’ll definitely keep this location in mind for next time!

NL: Na wederom behoorlijk laat wakker te zijn geworden, ging ik zondag mijn beste vriendin Mariëlle die meedeed aan de Loop Leeuwarden aanmoedigen. Daarna gingen mijn moeder en ik outfit foto’s maken. Eén van de outfits die we fotografeerden was deze met mijn Peterborough Petes ijshockey jersey, die ik meenam uit Canada. Ik vind het een tof team, maar ook vind ik de beige en maroon kleuren fantastisch. Terwijl we op zoek waren naar een leuke locatie kwamen we ook deze schattige huisjes tegen. Helaas paste deze locatie niet echt bij de outfit die ik droeg, maar ik houd ‘m zeker in gedachten voor een volgende keer!

monday

ENG: On Monday morning I had to take the train Heerenveen for a school assignment. Every time I’m at the train station I spot the most beautiful flowers and I just have to take a photo of them. I think the lady of the flower shop must really hate me though, since all I do is take photos. I never buy flowers, because my kittens eat them. Such a bummer, since I really do love flowers and I’d love to decorate my house with them. I also shared a funny little video of me giving a kiss to the camera which I made the day before using the Boomerang app. Apparently you like these kind of videos, since it received 818 likes!

NL: Maandagochtend moest ik de trein naar Heerenveen nemen voor een schoolopdracht. Elke keer als ik op het treinstation ben spot ik de meest prachtige bloemen en moet ik er gewoon een foto van nemen. Ik denk dat de vrouw van die bloemenzaak mij heel vervelend vindt, aangezien ik alleen maar kom om foto’s te maken en nooit iets koop. Ik zou maar wat graag bloemen willen kopen, maar mijn kittens eten ze op, dus dat is helaas geen goed idee. Ik deelde ook een grappig filmpje waarin ik de camera een kusje toewuif. Deze maakte ik de dag ervoor met de Boomerang app. Schijnbaar vinden jullie dit soort filmpjes leuk, aangezien ie 818 likes kreeg!tuesday

ENG: On Tuesday I started my day by going to the gym with best friend Mariëlle. We finally decided to start the Kayla Itsines Bikini Body Guide again and oh my God, our legs hurt so bad! I could still feel it days after! I had to spend the rest of the day at school and therefore didn’t have anything interesting to share on our Instagram that day. I just shared two of my new blog posts: my packing tips for traveling in style and my perfect sporty chic balance outfit.

NL: Dinsdag begon ik mijn dag met een bezoekje aan de sportschool samen met beste vriendin Mariëlle. We besloten om eindelijk weer te beginnen met de Kayla Itsines Bikini Body Guide en mijn God, onze benen deden zo’n zeer! Ik had er nog dagen erna spierpijn van! De rest van de dag moest ik op school spenderen en daarom had ik ook niet zoveel interessants te delen op Instagram die dag. Ik deelde daarom maar gewoon mijn twee nieuwe blog posts: my packing tips for traveling in style en my perfect sporty chic balance outfit.

wednesday

ENG: On Wednesday a classmate and I decided to take outfit photos after class, but we decided to drink a smoothie at Fruitbar Sis first. When we sat there, I grabbed my camera and found out I had the wrong lens mounted on my camera. Cry! So in stead of taking outfit photos we just took some fun photos for Instagram. And as a reward for our hard work we also got a sandwich at HEMA. So although we didn’t take any outfit photos, we did have a great day!

NL: Woensdag ging ik samen met een klasgenootje na de les outfit foto’s maken, maar we besloten om eerst even een smoothie te gaan drinken bij Fruitbar Sis. Toen we daar zaten en ik mijn camera erbij pakte kwam ik er achter dat ik de verkeerde lens op mijn camera had zitten. Huilen! Dus in plaats van outfit foto’s maken, gingen we maar gewoon wat leuke fotootjes voor Instagram maken. En om ons ‘harde werk’ te belonen aten we daarna ook nog een broodje bij de HEMA. Geen outfit foto’s dus, maar wel veel gezelligheid.

thursday

 

ENG: On Thurday I visited my sister Kayleigh in Groningen city, where she lives together with her boyfriend. I went by train (I don’t really have another option, since I don’t have my driver’s license lol) and again I spotted the most beautiful pink bouquets at the train station. I’ve got a thing for pink at the moment. We went to the newly opened Primark and I bought the most perfect pair of button up high waist jeans, which I still can’t believe. I usually don’t buy anything else than socks and underwear at Primark, mostly because I don’t want to wait for the fitting rooms. But now that my sister lives close by a Primark I can just buy stuff, try it on at my sister’s place and then return it if necessary. I also bought some stuff at Bershka and Costes. After we were done shopping, we sat on a terrace to enjoy some white beer and nachos. #goodlife.

NL: Donderdag bezocht ik mijn zusje in Groningen stad, waar ze nu samen met haar vriend woont. Ik ging met de trein (ik kan ook niet echt anders, gezien ik geen rijbewijs heb lol) en wederom spotte ik prachtige roze bloemboeketten op het treinstation. Ik heb het moment echt iets met de kleur roze. We gingen naar de pas geopende Primark en ik kocht er de meest perfecte button up high waist jeans, wat ik nog steeds niet helemaal kan geloven. Normaal gesproken koop ik niks anders dan sokken en ondergoed bij de Primark, voornamelijk omdat ik niet in de rij wil staan voor de paskamers. Maar nu mijn zusje zo dicht bij een Primark woont kan ik gewoon van alles kopen, het passen bij mijn zusje thuis en indien nodig terugbrengen. Verder kocht ik nog wat leuke items bij de Bershka en Costes. Nadat we klaar waren met shoppen, gingen we gezellig op een terrasje zitten onder het genot van witbier en nachos. #goodlife.

friday

ENG: The weather was beautiful Friday! So I put on my new striped dress from Bershka, which I bought for only 15 euros in Groningen the day before. First I had to work on my blog and school a little bit and afterwards I went to the supermarket with my father to get some meat. My parents invited us to go barbecue again that evening, which again was very nice. Oh, and that photo from the facades was taken in Groningen the day before: Groningen is such a beautiful city!

NL: Vrijdag was het prachtig mooi weer! Daarom deed ik mijn nieuwe gestreepte jurk van de Bershka aan, die ik de dag ervoor voor maar 15 euro in Groningen had gekocht. Eerst moest ik nog een beetje aan mijn blog en school werken en daarna ging ik met mijn vader naar de winkel om vlees te halen. Die avond gingen we namelijk weer eens lekker barbecueën bij mijn ouders thuis, wat wederom heel gezellig was. O ja, en die foto van die gevels had ik de dag ervoor in Groningen gemaakt: Groningen is zo’n mooie stad!

xoxo,
Rowan

PS: Do you already follow me on Instagram @RedReidingHood?


Follow on Bloglovin