TIME FOR CHANGE / MY PERSONAL BODY PLAN

RED REIDING HOOD: Fashion blogger Personal Body Plan ervaring progressie update

[english]

Today I want to talk to you about something personal: the struggles I have with my body. I’m not sure if you noticed, but I gained quite a lot of weight since September last year: 8 kilos to be precisely. The reason for it is that I’ve had a major lifestyle change: I took an internship where I suddenly had to sit in an office from 9 to 5 for 5 days a week. When I got home I felt too tired to go to the gym and I often didn’t even have time to go, since I had to work on my blog in the evenings. Don’t get me wrong: I did love my internship, but I just wasn’t used to sitting in an office 5 days a week. So when my internship ended in December I had mixed feelings about it: I was definitely going to miss my colleagues, but I was also looking forward to having more time off and lose the weight I gained. Unfortunately things didn’t go as planned. Going to school again wasn’t as easy as I expected: my assignments took a lot of time (more than it took the years before) and in combination with my blog I still didn’t find time to work out or prepare healthy meals. So those 8 kilos never went.

“Sitting in an office 5 days a week was a major life change for me.”

Ever since I haven’t felt confident about my own body anymore. I therefore don’t enjoy shopping and taking outfit photos as much as I used to anymore. I’m buying clothes that make me look skinnier and when I’m taking outfit photos I’m constantly trying to find an angle in which I look thinner. But it’s not just about my looks, but about my mindset as well. I noticed that when I don’t take good care of my body my energy level becomes very low. I easily get tired lately and I often find it hard to concentrate.

“I’m constantly trying to find an angle in which I look thinner.”

I kind of do know what my problem is now though. I mean, yes I am busy, but I just think I should take working out more seriously. It should be like brushing your teeth: something you just do. So yes, I’m quite motivated to work out again, but I find it hard to find something that works for me and makes me reach my goals. I’ve tried several work out schemes in my life, but none of them really worked for me. This is because no body works the same, so a random work out scheme won’t work for every one. It’s therefore that I thought about getting a personal trainer several times, but I simply can’t afford it. So when I heard about the Personal Body Plan concept through other bloggers I got very excited!

“Personal Body Plan will guide me to become the best version of myself.”

Personal Body Plan is an online personal trainer, lifestyle coach and nutrition coach giving you guidance 24/7. And that’s exactly what I need! I decided to take the plunge and signed up. Starting from Monday June 6th I will be guided by Personal Body Plan for the next six months to become the best version of myself! I’m so excited about this! Since I want to share more personal stuff here on the blog, I decided to give you a monthly update about my progress and experience with Personal Body Plan. So stay tuned for more!

Feel like joining me? Unfortunately applications for #team6juni are closed now, but you can already sign up for #team4juli at Personal Body Plan until Wednesday June 29th 11.59 pm.

xoxo,
Rowan

[dutch]

Vandaag wil ik het met jullie hebben over iets persoonlijks: de problemen die ik heb mijn lichaam. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar sinds September vorig jaar ben ik een beetje aangekomen: 8 kilo om precies te zijn. De reden daarvoor is dat ik een grote verandering van levensstijl heb doorgemaakt: ik ging op stage en moest opeens 5 dagen in de week van 9 tot 5 op een kantoor zitten. Toen ik thuis kwam voelde ik me te moe om nog naar de sportschool te gaan en vaak had ik niet eens tijd om te gaan, omdat ik ‘s avonds aan mijn blog moest werken. Begrijp me niet verkeerd: ik vond mijn stageplek geweldig, maar ik was het gewoon totaal niet gewend om 5 dagen in de week op een kantoor te zitten. Dus toen mijn stage in december tot een einde kwam had ik daar gemengde gevoelens over: ik zou mijn collega’s zeker gaan missen, maar ik keek er ook naar uit om meer vrije tijd te hebben en die extra kilo’s kwijt te raken. Helaas ging niet alles zoals gepland. Weer naar school gaan was toch niet zo gemakkelijk als gedacht: mijn opdrachten namen behoorlijk wat tijd in beslag (meer dan de jaren ervoor) en in combinatie met mijn blog kon ik alsnog de tijd niet vinden om te sporten of gezonde maaltijden te bereiden. Dus die 8 kilos bleven.

“Vijf dagen in de week op kantoor zitten was een behoorlijke verandering van levensstijl voor mij.”

Sindsdien heb ik me niet meer zeker gevoeld over mijn eigen lichaam. Ik vind shoppen dan ook niet zo look meer en outfit foto’s maken is niet zo leuk meer als het was. Ik koop kleding die me er dunner uit laat zien en als ik outfit foto’s neem ben ik constant bezig om een hoek te vinden waarin ik er dunner uitzie. Maar het gaat niet alleen om hoe ik eruit zie, maar ook om hoe ik me voel. Ik heb gemerkt dat wanneer ik niet goed voor mijn lichaam zorg ik een stuk minder energie heb. Ik word de laatste tijd erg snel moe en vind het vaak moeilijk om me te concentreren.

“Ik ben constant op zoek naar een hoek waarin ik er waarin ik er dunner uitzie.”

Ik weet nu ongeveer wel wat mijn probleem is. Ik bedoel, ja ik heb het druk, maar ik denk dat ik sporten gewoon serieuzer moet nemen. Het zou net zo moeten zijn als je tanden poetsen: je doet het gewoon. Dus ja, ik ben op zich wel gemotiveerd om weer te beginnen met sporten, maar ik vind het wel moeilijk om iets te vinden wat werkt voor mij en mij helpt om mijn doelen te bereiken. Ik heb in mijn leven verschillende trainschema’s geprobeerd, maar geen één werkte echt goed voor mij. Dit komt omdat geen enkel lichaam hetzelfde werkt, dus een willekeurig schema zal niet voor iedereen goed uitpakken. Daarom heb ik er meer dan ééns over nagedacht om een personal trainer te nemen, maar dit kan ik me simpelweg niet veroorloven. Dus toen ik via andere bloggers hoorde van het Personal Body Plan concept sprak dat me enorm aan!

“Personal Body Plan gaat mij begeleiden om de beste versie van mezelf te worden.”

Personal Body Plan is een online personal trainer, lifestyle coach en voedingsdeskundige die je 24/7 begeleidt. En dat is precies wat ik nodig heb! Ik heb besloten om de gok te wagen en me ingeschreven. Met ingang van maandag 6 juni zal ik voor de komende zes maanden begeleid worden door Personal Body Plan om de beste versie van mezelf te worden! Ik heb er ontzettend veel zin in! Aangezien ik meer persoonlijke dingen wil delen hier op mijn blog, heb ik besloten om jullie maandelijks een update te geven over mijn progressie en ervaringen met Personal Body Plan!

Meedoen? Helaas zijn de inschrijvingen voor #team6juni nu gesloten, maar je kan je wel alvast opgeven voor #team4juli bij Personal Body Plan tot en met woensdag 29 juni 23.59 uur!

xoxo,
Rowan


Follow on Bloglovin

6 comments