3 TIPS ON HOW TO DEAL WITH A HEALTHY LIFESTYLE ON HOLIDAY

RED REIDING HOOD

[english]

As you probably already know by now I’ve started a journey towards a healthier lifestyle with the help of Personal Body Plan. It’s been almost two months ago since I first started my Personal Body Plan and like you could have read here I was quite satisfied about my first month.The first two weeks of the second month went pretty great as well. I’ve been working out four times a week and I was quite successful about sticking to my ‘diet’. But on July 16th I left for a family holiday in France, where I still am right now, and that’s when things changed. There’s no gym near to our rental home and it simply is harder to resist food temptation when you’re on holiday. But fortunately I managed to find a way to be able to still feel healthy, while enjoying my holiday to the fullest. So today I’m sharing my 3 tips upon how to deal with a healthy lifestyle when you’re on holiday!

“The advantage of walking is that it can be done anywhere.”

1. Train as much as you can and if that’s less or different than you’re used to at home, be okay with that. My personal trainer from PBP was kind enough to send me an adjusted program with exercises you can perform outside of the gym. In stead of dumbbells I’m just using water bottles. And on some days I don’t do any exercises at all, but just go for a long walk or run. The advantage of walking and running is that it can be done anywhere and the change of scenery actually makes it fun to do. So don’t penalize yourself for not being able to do the exact same form of training as you’re used to at home and just enjoy your holiday. It’s only two weeks (in my case) of your life, you won’t immediately loose all your progress. Just make to sure to get fully back on track when you’re home again.

2. Drink loooooads of water and train in the morning or in the evening. Don’t train in the full sun if you (like me) aren’t used to that. It will only make you faint. Also keep track of the weather forecast and try to train on less hot days if there are any. I for example had a training session scheduled on the hottest day of the week, but decided to move it to a cooler day. Exercising plus heat simply isn’t a good combination for me. When you’re staying in a hotel or resort with a climate controlled gym, you can of course fully ignore this tip and just train whenever you want. Don’t ignore the drinking loads of water tip though ;)

3. When it comes to eating try to maintain the 80/20 rule. This basically means means 80 percent of eating healthy and 20 percent of eating not so healthy. When you’re on vacation you should just enjoy that ice cream or croissant every now and then ;) Just balance it with more healthy decisions. We’re fortunate enough to have a kitchen in the house where we’re staying, so when we’re ‘home’ it’s not that hard for me to eat healthy. But when you’re staying in a hotel or simply spend your entire day in another city, it’s more of a challenge. It can be helpful to look up healthy food spots in the area where you’re staying beforehand. And whenever it’s just not possible to get something healthy, just be okay with that and enjoy your meal. Again, just make sure to get back on track when you’re home again.

“Don’t train in the full sun!”

So what I just meant to say is: simply do the best you can and enjoy the heck out of your holiday! That at least is what I am doing. If you’re interested to join the next Personal Body Plan group of August 1st, you can sign up using this link. By using that link you will get €15,- discount on your Personal Body Plan! Applications close on Friday July 29th 11.59 pm. xoxo, Rowan

[dutch]

Zoals jullie inmiddels waarschijnlijk al weten ben ik begonnen met mijn weg naar een gezondere levensstijl met behulp van Personal Body Plan. Het is inmiddels bijna twee maanden geleden dat ik ben begonnen met Personal Body Plan en zoals je hier al hebt kunnen lezen was ik best tevreden over mijn eerste maand. De eerste twee weken van de tweede maand gingen ook prima. Ik trainde vier dagen per week en hield me best goed aan mijn ‘dieet’. Maar op 16 juli ging ik met de familie op vakantie naar Frankrijk, waar ik nu nog steeds ben, en dat is waar dingen veranderden. Er is geen sportschool in de buurt van ons huurhuisje en het is nou éénmaal moeilijker om lekker en ongezond eten te weerstaan als je op vakantie bent. Maar gelukkig is het mij gelukt om me nog steeds gezond te voelen, terwijl ik volop van mijn vakantie geniet. Vandaag deel ik dan ook mijn 3 tips om op vakantie om te gaan met een gezonde levensstijl!

“Lopen en hardlopen is een leuke manier om nieuwe plekken te ontdekken.”

1. Train zoveel als je kan en als dat minder of anders is dan je thuis gewend bent, dan is dat prima. Mijn personal trainer van PBP was zo vriendelijk om mij oefeningen te sturen die ik buiten de sportschool om uit kan oefenen. In plaats van dumbbells gebruik ik waterflessen. Op sommige trainingsdagen die ik helemaal geen oefeningen, maar ga ik in plaats daarvan een lang stuk lopen of hardlopen. Het voordeel van lopen en hardlopen is dat het je het overal kan doen en dat het ook een leuke manier is om nieuwe plekken te ontdekken. Dus straf jezelf niet als je niet in staat bent om precies dezelfde vorm van trainen te doen als je gewend bent en geniet gewoon van je vakantie. Het zijn maar twee weken (in mijn geval dan) van je leven, je zal heus niet meteen al je progressie verliezen. Zorg er gewoon voor dat je er weer helemaal voor gaat als je weer thuis bent.

2. Drink héél veel water en train ‘s ochtends of ‘s avonds. Train niet in de volle zon als je dat (zoals ik) niet gewend bent. Het zorgt er alleen maar voor dat je flauwvalt. Houd ook het weerbericht in de gaten en probeer te trainen op minder hete dagen als die er zijn. Ik had bijvoorbeeld een trainingssessie ingepland op de heetste dag van de week, maar besloot deze te verplaatsen naar een koelere dag. Trainen in de hitte is gewoonweg niet voor mij weggelegd. Als je in een hotel of een resort verblijft waar een sportschool met airco is, dan kan je deze tip natuurlijk negeren en gewoon trainen wanneer je wil. Negeer alleen niet de veel water drinken tip ;)

3. Probeer de 80/20 regel aan te houden als het op eten aankomt.  Dit betekent simpel gezegd dat 80 procent van wat je eet gezond zou moeten zijn en dat 20 procent minder gezond mag zijn. Als je op vakantie bent moet je nou eenmaal af en toe genieten van dat ijsje of croissantje ;) Balanceer het gewoon met gezondere keuzes. Wij hebben de mazzel dat we een keuken hebben in het huisje waar we verblijven, dus als we ‘thuis’ zijn is het niet zo heel moeilijk om gezond te eten. Maar als je in een hotel verblijft of simpelweg de hele dag in een andere stad spendeert, is het een grotere uitdaging. Het kan handig zijn om van te voren te zoeken naar gezonde eettentjes in het gebied waar je verblijft. En als het gewoonweg niet gezond is om iets gezonds te krijgen, heb daar dan vrede mee en geniet van je maaltijd. Nogmaals, zorg er gewoon voor dat je er weer helemaal voor gaat als je weer thuis bent.

“Train niet in de volle zon!”

Dus wat ik kortom probeer te zeggen is: doe simpelweg je best en geniet vooral van je vakantie! Dat is tenminste wat ik doe. Als je geïnteresseerd bent om aan te sluiten bij de Personal Body Plan groep, kan je je opgeven door op deze link te klikken. Als je die link gebruikt krijg je €15,- korting op jouw Personal Body Plan! De inschrijvingen sluiten op vrijdag 29 juli 23.59 uur. xoxo, Rowan


Follow on Bloglovin