STORY TIME / HOW I RUINED MY DRESS 10 MINUTES BEFORE ATTENDING A WEDDING

weddingI took the photo above at the bathroom at the wedding venue, so this is the outfit I ended up wearing.

[english]

Since my last story time about painful shoes in disguise (read it here) was quite a succes, I decided to do story times more often. Today I’ve got a very recent story for you: how I ruined my dress 10 minutes before attending a wedding last Friday.

“I had been wanting to attend a wedding as an excuse to wear a beautiful dress.”

Super excited
So let’s start with the beginning. When Vincent and I received an invite for his cousin’s wedding (the ceremony plus reception) I was super excited! I’ve only been to one wedding before, which I thought was a beautiful event, but back then I didn’t feel beautiful myself. I was 12 at the time and felt super insecure about myself, because I was a little on the heavy side (which might be an interesting topic for the next story time). So ever since I lost that baby weight, which was around when I was 14, I had been wanting to attend a wedding again as an excuse to wear a beautiful dress and actually feel beautiful. It might sound a bit over the top but now, nine years later, that ‘dream’ had finally come true!

The search for a dress
I started my search for a dress almost immediately after receiving the invite, which actually was harder than I expected. I’m not very much into color, but the only non-colors aren’t appropriate for weddings: you can’t wear white, since it’s the bride’s color and all black is for funerals. I finally decided to search for a neutral color, like grey or beige. I also didn’t want it to be a boring everyday dress, since I don’t have the opportunity to wear an occasion dress that often, but I also didn’t want to look like a Disney princess. This also turned out to be difficult, since most dresses were either a bit boring (you could also wear them to work) or very Cinderella (cotton candy colors and lots of poof). After I felt like I searched the entire internet, I finally found a dress that was exactly what I was looking for. It had a tulle skirt, which made it not appropriate for everyday (as I wanted), but the ‘grown-up’ black and beige coloring made it not looking too princessy. This is the dress I’m talking about.

Destroying that perfect dress
So of course I ordered the dress and I was very pleased when I received it, it was absolutely perfect! It hung in my closet for a weeks until it was finally time to shine. Last Friday, August 19th, I woke up early to do my hair and make-up. I got so caught up in all of that that I didn’t have much time left when I was finished. So I quickly put on my dress, but when I looked in the mirror I noticed a couple of tiny creases. So about 10 minutes before we had to leave I got my vertical steamer and tried to steam the creases out. I felt like it took too long though and frustrated as I was I decided to take my flat iron and that’s when it all went wrong. The iron was too hot and melted right through the upper layer of tulle leaving an enormous hole. My boyfriend saw it happening and after we both held our breaths for a couple of seconds I started crying. I didn’t have much time to mourn over my destroyed dress though, since we almost had to leave. I had about 10 minutes to think of a plan B and decided to put on a black pencil skirt and a gold metallic turtleneck body (here) which I coincidentally just bought. Fortunately it looked pretty good and people even complimented me for my look, so it all turned out okay, but it’s just such a waste!

Lessons learned
They say every life experience, good and bad, comes with a lesson. Well, this experience sure did come with a few lessons! I learned A that you should always read the labels and B that you should always have a back-up dress! O, and C that you should never act out of frustration, which is exactly what I did when I put the hot flat iron on that delicate piece of fabric.

“The iron was too hot and melted right through the upper layer of tulle.”

Oh well, as dramatic as this story sounds, I did have a wonderful day. The bride and the groom looked absolutely beautiful and happy (fortunately the bride’s dress was flawless), and that’s what’s most important! So tell me, did you ever experience a wardrobe malfunction?

xoxo,
Rowan

[dutch]

Aangezien mijn laatste story time over pijnlijke schoenen in vermomming (lees ‘t hier) een succes was, heb ik besloten om vaker story times te doen. Vandaag heb ik een heel recent verhaal voor jullie: hoe ik mijn jurk 10 minuten voor het bijwonen van een trouwerij afgelopen vrijdag ruïneerde.

“Ik wilde zo graag naar een trouwerij, zodat ik eindelijk een excuus had om een prachtige jurk te dragen.”

Ontzettend blij
Laten we bij het begin beginnen. Toen Vincent en ik een uitnodiging ontvingen voor de trouwerij van zijn nicht (de ceremonie en receptie) was ik ontzettend blij! Ik ben maar één keer eerder naar een trouwerij geweest, wat ik echt een mooie gelegenheid vond, maar destijds voelde ik me zelf niet zo mooi. Ik was toen 12 en super onzeker over mezelf, omdat ik een beetje aan de zware kant was (wat misschien een interessant onderwerp is voor de volgende story time. Sinds ik mijn babyvet kwijt ben, wat ongeveer op mijn 14e was, wilde ik zo graag weer eens naar een trouwerij om eindelijk een mooie jurk te kunnen dragen en me ook echt mooi te voelen. Het klinkt misschien wat overdreven, maar nu, negen jaar later, is die droom dus eindelijk uitgekomen!

De zoektocht naar een jurk
Ik begon mijn zoektocht naar een jurk bijna meteen nadat we de uitnodiging hadden ontvangen. Die zoektocht bleek echter moeilijker dan verwacht. Ik houd niet zo van kleur, maar de enige niet-kleuren zijn niet geschikt voor bruiloften: je mag geen wit dragen, omdat dat de kleur van de bruid is en helemaal zwart is voor begrafenissen. Ik besloot uiteindelijk te zoeken naar een neutrale kleur, zoals grijs of beige. Ook wilde ik niet dat het een saaie alledaagse jurk zou zijn, aangezien ik nou eenmaal niet vaak de kans krijg om een gelegenheidsjurk te dragen, maar ik wilde er ook niet uitzien als een Disney prinses. Ook dit bleek best moeilijk, aangezien de meeste jurken óf een beetje saai waren (je kan ze bij wijze van ook aan naar werk) óf wel heel erg Assepoester (suikerspinkleurtjes en heel veel poof). Nadat ik naar mijn idee het hele internet had afgezocht, vond ik eindelijk een jurk die precies was wat ik zocht. Het had een tulle rok, wat ervoor zorgde dat het geen alledaagse jurk was (zoals ik wilde), maar de ‘volwassen’ zwart en beige kleuren zorgden er tegelijk voor dat het niet te prinsesserig was. Dit is de jurk waar ik het over heb.

Het ruïneren van die perfecte jurk.
Dus natuurlijk bestelde ik de jurk en ik was helemaal blij toen ik ‘m ontving, hij was perfect! Hij heeft een aantal weken in mijn kast gehangen totdat het eindelijk tijd was om ‘m te dragen. Afgelopen vrijdag, 19 augustus, werd ik vroeg wakker om mijn haar en make-up te doen. Ik ging er een beetje te veel op in, waardoor ik niet zo veel tijd meer over had toen ik klaar was. Dus ik trok snel mijn jurk aan, maar toen ik in de spiegel keek zag ik een paar kleine kreukeltjes. Dus zo’n 10 minuten voor vertrek pakte ik mijn verticale stomer en probeerde ik de kreukels eruit te stomen. Ik vond het echter te lang duren en gefrustreerd als ik was besloot ik het strijkijzer te pakken en toen ging het fout. Het strijkijzer was te heet, smolt door de bovenste laag tulle heen en liet een groot gapend gat achter. Mijn vriend zag het allemaal gebeuren en nadat we beiden een paar seconden onze adem hadden ingehouden begon ik te huilen. Veel tijd om te rouwen om mijn vernielde jurk had ik alleen niet, want we moesten bijna gaan. Ik had ongeveer 10 minuten om een plan B te bedenken en besloot uiteindelijk om een zwarte kokerrok en een gouden metallic body met col (hier) aan te trekken. Gelukkig zag het er best goed uit en mensen complimenteerden me zelfs voor mijn look, dus uiteindelijk kwam het allemaal wel goed, maar het was gewoon zo zonde!

Mijn lesje geleerd
Ze zeggen dat elke levensgebeurtenis, goed en slecht, met een les komt. Nou, van deze gebeurtenis heb ik zeker wel mijn lesje geleerd. Ik leerde A dat je altijd de waslabels moet lezen en B dat je altijd een reservejurk moet hebben! Oh, en C dat je nooit moet handelen uit frustratie, wat precies is wat ik deed toen ik het hete strijkijzer op dat tere stukje stof zette.

“Het strijkijzer was zo heet dat het door de bovenste laag tulle smolt.”

Ach, hoe dramatisch dit verhaal ook klinkt, ik heb wel een topdag gehad. Het bruidspaar zag er ontzettend mooi en gelukkig uit (gelukkig was de jurk van de bruid wel prachtig), en dat is het allerbelangrijkste! Dus vertel, heb jij weleens zoiets meegemaakt?

xoxo,
Rowan


Follow on Bloglovin

2 comments