PBP UPDATE / DIDN’T LOSE WEIGHT, DIDN’T GAIN WEIGHT

Processed with VSCO with hb1 preset

[english]

It’s almost October now, which means I’m on this Personal Body Plan journey for almost four months already. Time for an (honest) update!

“Nothing happened this month: I didn’t gain weight and I didn’t lose weight.”

Didn’t gain weight, didn’t lose weight
To be honest I wasn’t on top of my game last month. I’ve had a carb too much here and there and I haven’t always been to the gym four times a week as I was supposed to. I’ve also been to Curaçao for a week last month, where I just let go of my Personal Body Plan. I’m not saying I ate everything I could, but I did make less conscious decisions then at home. I’m not embarrassed for that by the way: I think that’s okay when you’re on holiday. But because of my holiday and sloppiness the rest of the month I didn’t see any results this month. Nothing really happened: I didn’t gain weight and I didn’t lose weight.

Obsessed with nutrition
Why I’ve been this sloppy? There are multiple reasons, but I think the most important one is that I started to get annoyed by being so obssesed with nutrition. At Personal Body Plan you’re supposed to keep track of everything you eat in a day in an app and your coach can give you feedback. At the start I did this, but for the last couple of weeks I started to think this control was unnecessary and I felt like I was able to control myself. I told my coach and we decided that I would only keep a food diary for a couple of days per month. I really do know what I should and shouldn’t eat, but knowing something and actually doing something are two totally different things. Since I don’t have to ‘justify’ myself to someone anymore it’s easier to just rip open a bag of chips or say ‘yes’ to a slice of pie on a birthday. And that’s okay sometimes, but I think I’ve unconsciously did this more often than I should. I therefore decided to try to keep track of my nutrition again next month, hoping that the thought of someone looking over my shoulder will help.

Combining working out and studying
The reason why I sometimes didn’t go to the gym the required amount of four times a week? That’s easy: because my gym buddy and I both started school again in September and our schedules are very different from one and another’s. We often are able to find a common moment when we don’t have class, but sometimes we just don’t. In that case I should just go the gym by myself, but I always find that very hard. I’m just so used to working out together with her that it feels weird to go by myself. The result is that when my gym buddy can’t make it, I’m not going to the gym myself either. I finally did manage to get myself to go to the gym by myself yesterday though, and you know what? It wasn’t that bad and I felt very good about myself afterwards. Although I would always prefer working out together, working out alone has it’s advantages as well: 1. you can work out whenever you want and 2. you’re done so much faster since you’re not chatting as much as you would otherwise. So my good resolution for next month is that whenever my gym buddy can’t make it to the gym, I’m going anyway.

“When my gym buddy can’t make it to the gym, I’m not going either.”

In a nutshell: next month I’m intending to keep a food diary again and go to the gym by myself when I have to. Would you like to start this fit journey too? You can sign up for Personal Body Plan as well by clicking here. This link gives you 15 euros discount on your plan. Make sure to hurry though, because applications for the group of October 3rd close the day after tomorrow September 28th 11.59 pm.

xoxo,
Rowan

[dutch]

Het is inmiddels alweer bijna oktober, wat betekent dat ik alweer vier maanden bezig ben met het Personal Body Plan traject. Tijd voor een (eerlijke) update!

“Er is deze maand niks gebeurd: ik ben niet afgevallen en niet aangekomen.”

Niet aangekomen, niet afgevallen
Om heel eerlijk te zijn had ik de afgelopen maand best wat beter mijn best kunnen doen. Ik heb hier en daar een koolhydraatje teveel gesnoept en ik ben ook niet altijd keurig vier keer in de week naar de sportschool geweest. Deze maand ben ik ook nog eens een weekje naar Curaçao gegaan, waar ik mijn Personal Body Plan even helemaal heb losgelaten. Dat betekent niet dat ik alles heb gegeten wat los en vast zat, maar ik heb wel minder bewuste keuzes gemaakt dan thuis. Daar schaam ik me overigens niet voor: ik vind dat dat moet kunnen op vakantie. Maar goed, door mijn vakantie en slordigheid de rest van de maand zijn de resultaten van deze maand wel uitgebleven. Er is eigenlijk helemaal niets gebeurd: ik ben niet afgevallen en niet aangekomen.

Geobsedeerd met voeding bezig zijn
Waarom ik dan zo slordig ben geweest? Dat heeft meerdere redenen, maar ik denk dat de grootste is dat ik het vervelend begon te vinden om zo geobsedeerd met mijn voeding bezig te zijn. Bij Personal Body Plan is het de bedoeling dat je alles wat je op een dag eet bijhoudt in een app en daarover kan je coach je dan feedback geven. Op het begin heb ik dit braaf gedaan, maar de laatste tijd vond ik deze controle een beetje onnodig en dacht ik dat ik het nu zelf wel kon. Dit heb ik dan ook tegen mijn coach gezegd en ik heb in overleg met haar besloten om alleen nog soms een dagje bij te houden. Nu weet ik inmiddels ook best wel wat ik wel en niet zou moeten eten, maar iets weten en iets doen zijn twee totaal verschillende dingen. Doordat ik niet meer bij iemand hoef te ‘verantwoorden’ wat ik eet vind ik het makkelijker om af en toe toch een zak chips open te scheuren of ‘ja’ te zeggen tegen een gebakje op een verjaardag. Soms moet dat ook wel kunnen maar ik denk dat ik dat onbewust vaker heb gedaan dan zou moeten. Ik heb daarom ook besloten om volgende maand toch maar weer te proberen een voedseldagboekje bij te houden, zodat ik me door de gedachte dat er iemand meekijkt hopelijk iets minder laat gaan.

Sporten en studeren combineren
De reden waarom ik het soms niet heb gered om vier keer in de week naar de sportschool te gaan? Simpel: omdat zowel mijn sportmaatje als ik in september weer naar school zijn gegaan en we nogal uiteenlopende roosters hebben. Vaak lukt het ons wel om een gezamenlijk moment te vinden waarop we vrij zijn, maar een enkele keer lukt dat gewoon niet. In dat laatste geval zou ik gewoon alleen naar de sportschool moeten gaan, maar dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik ben het gewoon zo gewend om samen met haar te sporten, dat het vreemd voelt om alleen te gaan. Het gevolg is dus dat wanneer mijn sportmaatje niet kan, ik ook niet naar de sportschool ga. Gisteren heb ik mezelf dan eindelijk zover gekregen om toch alleen te gaan, en weet je wat? Het viel eigenlijk reuze mee en ik voelde me achteraf enorm voldaan. Hoewel ik altijd de voorkeur zou geven aan samen sporten, heeft alleen sporten ook zo z’n voordelen: 1. je kan sporten wanneer jij dat wil en 2. je bent veel sneller klaar omdat je niet zoveel aan het kletsen bent. Mijn goede voornemen voor volgende maand is dan ook om wanneer mijn sportmaatje niet kan, toch alleen naar de sportschool te gaan.

“Wanneer mijn sportmaatje niet kan, ga ik zelf ook niet naar de sportschool.”

Kortom, ik neem mezelf voor om volgende maand weer een voedseldagboekje bij te houden en gewoon alleen naar de sportschool te gaan als dat moet. Hopelijk kan ik jullie volgende week dan weer vol trots vertellen dat er weer wat centimeters vanaf zijn! Wil jij ook aan deze fit journey beginnen? Ook jij kan je opgeven voor Personal Body Plan door op deze link te klikken. Deze link geeft jou 15 euro korting op jouw plan. Maar schiet wel op, want de aanmeldingen voor de groep van 3 oktober sluiten overmorgen 28 september om 23.59 uur.

xoxo,
Rowan


Follow on Bloglovin