BOOB JOB UPDATE: SURGERY AND HOW I’M DOING NOW

RED REIDING HOOD: Borstvergroting ervaring CosMed Kliniek

[english]

Finally, after 2,5 weeks post-op I’m giving you an update regarding my boob job: how did my surgery go and how do I feel now? If you’re wondering why I got a boob job and want to know more about CosMed Kliniek please read this post.

“I could immediately tell they were perfect for my body!”

Surgery
As someone who never had surgery I must admit it did scare me a little. The part that scared me the most was the narcosis. I just hated the idea of losing control and was afraid it would make me feel sick, but it wasn’t unpleasant at all. I remember getting told to think about my next holiday destination and before I could even think of something I was gone. When I woke up I felt like I just had a delightful little nap and didn’t feel sick at all! At first didn’t really understand why there were people surrounding my bed, until I realized I just had surgery. Of course I quickly had to take a peek underneath my sheets and I remember the moment seeing my ‘new boobs’ for the very first time felt very surreal: I mean I went from no boobs to boobs in only one hour (yep, that’s how fast surgery went). But I could also immediately tell they were perfect for my body, so it kind of was love at first sight. I got 350 CC round implants. I must say I didn’t even feel a lot of pain. It just felt like a severe pressure on my chest and like I worked very hard in the gym, which was annoying but I wouldn’t really call it painful. So the ‘pain’ wasn’t as bad as I expected it to be. I actually felt pretty good and also didn’t feel sick or anything. I therefore got released from the clinic very early (about five hours after I had surgery) and drove home with my boyfriend.

Recovery
For about three days I kept feeling the severe pressure on my chest, but it wasn’t like I couldn’t do anything because of that. I worked on a couple of scholary reports and after two days I even went to school (my dad brought me by car) for an oral exam, which I did very well. On that second day I also took a quick shower, which was okay since I had water-resistant band-aids. My boyfriend did have to help me by washing my hair though, since I couldn’t reach my arms too far up.  After those three days I started to notice a big improvement regarding the pressure on my chest and how high I could reach my arms. And after a week I almost felt like my old-self again. I felt only an iny-tiny bit of pressure, but that was it. I also started taking less medication after those three days and completely quit using the pain killers after 1,5 week. I just didn’t feel the urgency to use them. Exactly one week later I started my internship and fortunately that was no problem at all; I was perfectly in shape to work. And now, 2,5 weeks later, I feel even better! I don’t feel any pressure at all anymore and I’m already noticing my boobs getting a bit softer (they’re still a bit hard from the sanious, which is normal). So yeah, I’m doing very well and I’m already very happy with the results! I even bought a new bathing suit and bikini already!

Supportive comments
Something I’m also very happy about is the enormous amount of supportive comments I received about my breast augmentation. I must admit that I was a little bit nervous when I published my first post and video about this subject, because I know that although many people do it plastic surgery unfortunately still is a bit of a taboo. So therefore I did take in account that I could possibly receive a few negative comments from strangers, but that turned out so much better than I expected! I received maybe two negative comments in total, but I was very much able to get into a grown-up discussion with these people. Someone for example said that she thought it was bad to act like this is ‘normal’, because young girls could feel like something’s wrong with their body. I do get what she meant, but if you think like that we should also stop wearing make-up, dyeing our hair, getting braces and correcting jug ears; these things are all meant to make you look better. The way you look just sometimes can approve the quality of life: whether you like it or not. Besides all of those things often already happen at a very young age and getting a boob job isn’t allowed before the age of 18. But besides that I received hundreds of supportive comments which I’m very thankful for. Lots of people for also thankful for me talking about this subject, because they either already had a boob job themselves and would also like ‘the taboo’ to end or are thinking about doing it themselves and therefore like to follow my process. So yeah, I just want to give you a big THANK YOU and lots of digital hugs, because your comments mean the world to me!

“I’m overwhelmed by the amount of positive comments I received!”

I’ll be updating you again when I’m able to wear a normal bra and can show you proper before and after footage, which will be six weeks after surgery, so after 3,5 weeks. In the meantime if you have any questions please leave a comment below, I’m happy to answer them! And if you’d like to know more about CosMed Kliniek, where I had my breast augmentation, click here!

xoxo,
Rowan


This post has been realized in collaboration with CosMed Kliniek, but all opinions are my own.


[dutch]

 

Eindelijk, 2,5 week na mijn operatie, geef ik jullie een update wat betreft mijn borstvergroting: hoe ging de operatie en hoe voel ik me nu? Als je je afvraagt waarom ik heb besloten een borstvergroting te ondergaan en als je meer wil weten over CosMed Kliniek lees dan deze post.

“Ik zag meteen dat ze perfect zijn voor mijn lichaam!”

De operatie
Als iemand die nooit eerder is geopereerd moet ik eerlijk toegeven dat ik het wel een beetje spannend vond. Het gedeelte wat ik het engst vond was de narcose. Ik vond het idee om de controle uit handen te geven vreselijk en was bang dat ik er heel misselijk van zou worden, maar het was eigenlijk best aangenaam. Ik herinner me dat me werd verteld om na te denken over mijn volgende vakantiebestemming en voor ik ook maar ergens aan kon denken was ik weg. Toen ik wakker werd voelde het alsof ik gewoon lekker had geslapen en ik voelde me totaal niet ziek! Eerst snapte ik niet wat al die mensen om mijn bed heen deden, totdat ik me realiseerde dat ik net een operatie had gehad. Natuurlijk nam ik even snel een kijkje onder de lakens en ik herinner me dat het moment dat ik mijn ‘nieuwe borsten’ voor de allereerste keer zag best wel onwerkelijk was: ik bedoel ik ben in een tijdsspanne van een uur (ja, zo snel gaat de operatie) van geen borsten naar borsten gegaan. Maar ik kon ook meteen zien dat ze perfect zijn voor mijn lichaam; het was een soort liefde op het eerste gezicht. Ik heb overigens 350 CC ronde protheses gekregen. Ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk bijna geen pijn heb gevoeld. Ik voelde een soort heftige druk op mijn borst en een soort zware spierpijn, wat vervelend was maar echt pijnlijk zou ik het niet noemen. De ‘pijn’ viel mij dus honderd procent mee. Ik voelde me eigenlijk best wel fit en totaal niet ziek of zo. Daarom mocht ik ook al erg vroeg weer naar huis, ongeveer vijf uur na de operatie.

Herstel
De druk op mijn borst hield ongeveer drie dagen aan, maar het was niet zo dat ik niet in staat was om iets te doen. Ik heb aan schoolverslagen gewerkt en na twee dagen ging ik zelfs naar school (mijn vader bracht me met de auto) voor een mondelinge toets, die supergoed ging. Op de tweede dag nam ik ook al een snelle douche, wat prima kon omdat ik waterresistente pleisters had. Mijn vriend moest me wel helpen met het wassen van mijn haar, aangezien ik mijn armen niet zo hoog kon krijgen. Na drie dagen begon ik al een enorme vooruitgang te merken wat betreft de druk op mijn borst en hoe hoog ik met mijn armen kon reiken. En na een week voelde me eigenlijk alweer zoals mijn oude zelf. Ik voelde slechts nog een piepklein beetje druk, maar dat was et dan ook. Ik begon ook minder medicatie te nemen na die drie dagen en stopte na 1,5 week helemaal met de pijnstillers. Ik voelde gewoon niet de noodzaak meer om ze te gebruiken. Precies een week na de operatie begon ik met mijn stage en gelukkig was dat geen probleem; ik was prima in staat om te werken. En nu, 2,5 week later, voel ik me nog beter! Ik voel helemaal geen druk meer en ik merk ook dat mijn borsten al ietsje zachter beginnen te worden (ze zijn nog steeds wel een beetje hard van het wondvocht, wat normaal is). Dus ja, het gaat ontzettend goed met mij en ik ben nu al heel blij met het resultaat! Ik heb zelfs al een badpak en bikini gekocht!

Positieve reacties
Iets waar ik ook heel blij om ben is de grote hoeveelheid aan positive reacties die ik heb mogen ontvangen over mijn borstvergroting. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje zenuwachtig was toen ik mijn eerste post en video over dit onderwerp postte, omdat ik wist dat ondanks dat veel mensen het doen plastische chirurgie nog steeds een beetje taboe is. Daarom hield ik dus wel rekening met negatieve reacties van vreemden, maar dat viel echt ontzettend mee! Ik heb misschien twee negatieve reacties in totaal ontvangen, maar ik kon gelukkig een volwassen discussie voeren met deze mensen. Iemand zei bijvoorbeeld dat ze het slecht vond om te doen alsof dit ‘normaal’ is, omdat jonge meisjes zo konden denken dat er iets mis is met hun lichaam. Ik snap wat ze bedoelt, maar als je zo denkt zouden we ook allemaal moeten stoppen met make-up, haarverf, beugels en het corrigeren van flaporen; deze dingen zijn allemaal bedoeld om je er beter uit te doen zien. Hoe je er uitziet kan soms nou eenmaal de levenskwaliteit vergroten; of je dat nou leuk vindt of niet. Bovendien gebeuren al deze dingen vaak al op erg jonge leeftijd en een borstvergroting mag pas vanaf 18 jaar. Gelukkig ontving ik daarnaast ook honderden positieve reacties waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Ook bedanken veel mensen mij juist voor het openlijk praten over dit onderwerpen, omdat ze of zelf een borstvergroting hebben ondergaan en het ‘taboe’ graag zien eindigen of er over na denken om het ook te doen en daarom graag mijn proces volgen. Dus ja, ik wil jullie graag ontzettend bedanken en heel veel digitale knuffels sturen, want jullie lieve reacties betekenen ontzettend veel voor mij!

“I’m overwhelmed by the amount of positive comments I received!”

Zodra ik weer een normale bh kan dragen en jullie goede voor en na beelden kan laten zien zal ik jullie weer updaten. Dat zal zes weken na de operatie zijn, oftewel over 3,5 week. Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben stel ze dan gerust hieronder, ik beantwoord ze met alle liefde! En als je graag meer wil weten over CosMed Kliniek, waar ik mijn borstvergroting heb laten doen, klik dan hier!

xoxo,
Rowan


Deze post is tot stand gekomen in samenwerking met CosMed Kliniek, maar alle meningen zijn mijn eigen.


Follow on Bloglovin